Det har gått en vecka sedan hon tillträdde som cdo på Tieto så fortfarande handlar det mycket om möten konstaterar Alexandra Drevenlid.

– Jag träffar en massa olika personer här på företaget, intressenter inom olika områden som de ansvariga för våra olika industriben exempelvis.

I princip har hon kommit in och tagit över efter en tidigare cio men i hennes titel har en bokstav ändrats så det blivit cdo i stället. Digitalchef.

– För mig är skillnaden väldigt tydligt mellan en traditionell cio-roll och den roll jag har. Det handlar framför allt om att betoningen läggs på förändringsarbetet. Som cdo måste jag vara modig och våga förändra de mönster och processer vi arbetar efter – hela tiden utmana och ifrågasätta.

Det betyder inte att någon annan på företaget står för förvaltningen av de befintliga systemen och annat som tidigare låg på cio:n. De ansvaren har hon ärvt.

– Men mitt fokus är ett annat. Det är en inriktning mot vad man vill åstadkomma över tid, hur vi kan dra nytta av den befintliga tekniken för att skapa förändring.

Läs också: Han ska göra Ica digitalt – och möta hotet från matkassarna på nätet

Hennes organisation består av hundratalet medarbetare utspridda i de runt 20 länder där Tieto finns.

Tanken är att hennes och deras arbete ska genomsyra hela organisationen ända ut till kunderna och kundernas kunder.

– Just det här ligger mig varmast om hjärtat - mixen mellan teknik och kundfokus. Tele2 var ju mer konsumentinriktat medan Tieto varit mer business to business. Men skillnaden däremellan är på väg att lösas upp. Då gäller det att se vad vår kund kräver och även bortom det – vad förväntar sig våra kunders kunder?

Samtidigt gäller det att även det interna digitaliseringsarbetet hänger med.

– Alla de som jobbar här ska ha en bra digital upplevelse. I grunden handlar det om att allt som vi arbetar med ska vara lättanvänt och fungera sömlöst. Det är inte bara viktigt för oss som jobbar här utan också för att vi ska kunna attrahera nya talanger till bolaget, säger Alexandra Drevenlid.

Har Tieto ett försteg i och med att ni har insyn i en mängd andra branscher och ser hur de arbetar med digitalisering?

– Ja, det finns en stor erfarenhet av olika industrier i Tieto och det finns mycket att dra nytta av där. Det finns också en fördel i att jobba i ett teknikbolag där det finns mycket kompetens.

Läs också: Försäkringskassans cio: Digitaliseringen har stannat av vid appar

Är det några särskilda tekniktrender som du tror kommer att påverka på kort sikt?

– Det är mycket som bubblar just nu och där tror jag det är viktigt att förstå att varken vi eller någon annan har en kristallkula där det går att se precis vilken häst man ska satsa på. Det finns ingen patentlösning, säger hon.

I stället gäller det att vara nyfiken när man utforskar de olika trenderna, konstant våga testa nya vägar och utveckla nya tjänster i ekosystem tillsammans med kunderna.

– Vad kan de innebära? Vad kan de möjliggöra? Jag tror det är så man måste hantera det.

Oavsett vilken väg förändringsarbetet tar gäller det att förstå att omställningen kostar pengar och där har sättet som företag redovisar och budgeterar inte hängt med konstaterar hon.

– Det finns en stor medvetenhet om att det krävs investeringar. Men it-kostnaderna ser inte ut som i går eller som de kommer göra imorgon och då måste de hanteras annorlunda redovisningsmässigt. Frågan är om de i stället ska läggas som traditionella marknadskostnader. Där är man inte framme än och där borde man se den här typen av kostnader i ett mer holistiskt perspektiv.