När Filippa Jennersjö började som cio på Arbetsförmedlingen för drygt ett år sedan kom hon in i en organisation som saknade både förtroende och riktning. Arbetsförmedlingen hade länge dragits med stora problem och i de förtroendeundersökningar där man årligen undersöker svenska folkets förtroende för myndigheter och institutioner, hamnade myndigheten så lågt att man tvingades göra om skalan.

Hon upplevde att misstron hade smittat av sig internt inom organisationen. Mellan it och resten av verksamheten fungerade kommunikationen dåligt och it-avdelningen fick mycket skäll, trots att man arbetade hårt.

Läs också: Många får jobb i Arbetsförmedlingens stora konsultupphandling – nu är den klar

– En stor del av problemet, både inom it och resten av verksamheten, låg i kulturen och ledarskapet. Det saknades en inriktning i arbetet. För att bli en fungerande organisation var vi tvungna att bli en helhet som strävade mot samma mål.

För att gå till grunden med de problem som fanns på it-avdelningen ägnade Filippa Jennersjö den första tiden åt att träffa så många som möjligt, både inom it och inom verksamheten, och bara lyssna. Hon samlade också it-avdelningen för att diskutera de grundläggande frågorna: varför finns it? Vad ska it syssla med? Hur ska man gå till väga?

– Det kan låta väldigt grundläggande men det var viktigt att vi kunde enas om de här sakerna. Tidigare hade it-avdelningen varit en organisation som fungerade som leverantör för andra. Vi hade ingen egen åsikt, vi väntade på att andra skulle säga till oss vad vi skulle göra. Nu skulle vi ta egna initiativ och driva på utvecklingen och då var vi tvungna att ha en gemensam bild av vad vi skulle göra och varför, säger hon.

– Till en början pratade alla om att vi måste fixa organisationen, nästan ingen pratade om teknik eller om it-plattformen. Efterhand blev det uppenbart att styrning och teknik var två sidor av samma mynt. Vi var tvungna att ha en bra organisation med rätt kompetenser för att bli framgångsrika i vårt arbete. Men samtidigt var vi tvungna att förändra och modernisera vår it-plattform för att kunna leverera det vi fått i uppdrag att leverera.

Läs också: Försäkringskassans cio: Digitaliseringen har stannat av vid appar

Nyligen berättade Computer Sweden om att Arbetsförmedlingen vill bygga en öppen plattform för att externa aktörer ska kunna utnyttja cv-databasen och Platsbanken för att bygga egna tjänster. Än så länge befinner sig projektet på planeringsstadiet men Filippa Jennersjö berättar att det är flera aktörer som visat intresse för projektet.

– Vi vill ligga i framkant, men för att göra det måste vi ta hjälp av andra företag som kan hjälpa oss att ta fram de lösningar som behövs. Arbetsförmedlingens uppgift är ju i första hand att se till att folk kommer i arbete, när det kommer till att ta fram innovativa tjänster finns det säkert andra som är bättre än oss.

Men innan man kan dela med sig av informationen måste man se till att den är säker.

– Liksom många andra myndigheter har vi en heterogen it-plattform som har några år på nacken. Det innebär att vi måste städa, transformera och göra den säker innan vi kan släppa på informationen. Det kommer att bli en stegvis process där vi tar en bit i taget, säger Filippa Jennersjö.