“Standardisera, automatisera och förenkla; krångla inte till det”. Detta mantra är värt att följa som företagare. Grundregeln är att standardisera och tillämpa beprövade mönster, det vill säga följa best practice. Denna regel gäller för ungefär 80 procent av de områden som ett företags verksamhet kan delas in i.

Läs också: Han har tagit fram en verktygslåda för din digitala transformation

Så följer du denna regel är chansen rätt stor att du får rätt när en beställare kommer med förslag på att egenutveckla eller anpassa standardsystem. Om din beställare ändå står på sig och kräver egenutveckling bör du ställa följande kontrollfrågor:

  1. Vinner vi mot våra konkurrenter om vi är bättre på detta?
  2. Är det genom att vara unika på detta område som gör att våra kunder väljer oss – trots att vi är dyrare?
  3. Blir skadan stor om en nyckelperson inom detta område går till din konkurrent (och läcker information om hur ni arbetar)?
  4. Är det viktigt att skydda beskrivningar av denna del av verksamheten?
  5. Är det otänkbart att utkontraktera arbetet till en lägre kostnad även om kvaliteten skulle kunna bibehållas?
  6. Är detta ett område där vi varje år bör allokera våra bästa utvecklingsresurser och innovera i syfte att skapa unika resultat – år efter år?

Om svaret på dessa frågor blir “ja” är du nära de 20 procent som är er kärnverksamhet.

Om du vill vinna mot dina konkurrenter eller skapa en unik position kan du inte göra som alla andra – då blir ni medelmåttiga. “Best practice” är vad alla andra gör vilket innebär “genomsnittlig”.

Det här är en artikel från Expert Network
Det enklaste sättet att identifiera vad som inte är er kärnverksamhet är att ställa sig frågan: “Finns det standardsystem för detta?” Är svaret “ja” så följ mantrat “standardisera, automatisera och förenkla; krångla inte till det” och upphandla ett standardsystem istället. Håll emot alla försök på att anpassa det och lägg istället stor kraft på att standardisera, automatisera och förenkla processerna, med standardsystemet som rättesnöre och förebild.

80 procent av en verksamhet är inte kärnverksamhet utan det ska bara fungera. Exempel på det är HR och ekonomi. Inget företag vinner kunder eller affärer genom att utveckla egna processer, speciella kompetenser och egna it-system inom dessa områden.

Läs också: "It-chef – så får du bättre kontakt med dina utvecklare"

Du kan även lägga till områden som försäljning, inköp, produktion och logistik på listan, men det beror förstås på vilken verksamhet ni bedriver. För Postnord är logistik kärnverksamhet, för H&M och Ikea är inköp det.

Fördelningen 80/20 kommer är inte från den klassiska Paretoprincipen. Det är resultatet av många års empiriska studier och finns omtalat i en rad källor inom managementlitteratur. Den mest kompakta beskrivningen jag känner till kommer från LEADing Practice, världens största öppna gemenskap som sätter standarder och best practice.

Fakta

Befattning: Vd och medgrundare
Företag: Arway
Linkedin: Patrik Hallén
Twitter: @Patrik_Hallen
E-post: patrik.hallen@arway.se
Hemsida: www.arway.se
Expertområden: Affärsarkitektur, verksamhetsarkitektur, informationsarkitektur, processarkitektur, användning av olika EA-verktyg, förvaltning av strukturkapital, standardisering, processutveckling, transformation
Certifieringar: Certifierad verksamhetsarkitekt, Certifierad affärsarkitekt, Certified LEAD Business Architect eXpert
Bakgrund: Mer än 15 års praktiskt EA-arbete med stora svenska och nordiska bolag.