Inför CIO Swedens konferens Cloud Confessions som hölls igår gjorde vi en enkätstudie om molnet bland våra läsare. Nästan varenda verksamhet i Sverige använder molntjänster i någon form – 96 procent av de svarande, upp från 91 procent när vi gjorde motsvarande enkät i våras. De flesta ser både för- och nackdelar, men uppebarligen väger fördelarna tyngre. Som en av de svarande sammanfattar det: ”Molntjänster är betydligt mer möjliggörare än säkerhetshot. Framför allt befrias vi från att hålla miljön upp­daterad med de senaste versionerna!”

100 personer med helt eller delvis it-ansvar på svenska företag och organisationer svarade på studien hösten 2016.