Digitaliseringen lämnar ingen oberörd – den svenska basnärin­gen är inget undantag. På hygien- och skogs­industribolaget SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, pågår nu flera stora transformationsprojekt med digitala förtecken, både externt och internt. Allt från SAP-utrullning till sensorbestyckade blöjor och en helt ny inköpsportal är på agendan när bolaget skiftar skrud för att möta framtiden.

– Det gäller att tänka nytt och anpassa sig, det är en fråga om överlevnad, säger Robert Sjöström, som titulerar sig ”head of business development and strategy” och har både klassiska cio-frågor och mer verksamhetsnära strategiarbete och affärsutveckling på sitt bord. På SCA är frågorna så nära sammanlänkade att det faller sig naturligt, menar han.

Läs också: Klas Bendrik lämnar Volvo Cars – men ersättaren är knappast någon nyburgare

– Jag brinner för affärsutveckling, men jag har god kunskap om it och hos oss hänger allt ihop, säger han.

Och det vill inte säga lite.

Med 44 000 anställda globalt och en omsättning på 115 miljarder är SCA ett av Sveriges största företag. Verksamheten vilar på två ben – skogsindustriprodukter (som pappersmassa, trävaror och pellets) och hygienartiklar (som barnblöjor, mjukpapper, mens- och inkontinenskydd).

Skogsindustrin är ursprunget, medan tillväxten sker på hygiensidan, som idag står för 85 procent av omsättningen. De båda verksamhetsdelarna har helt olika affärs­logik och tradition, och står inför skilda utmaningar framåt. Skogen präglas av låg tillväxt, tunga investeringar cyklist och känslighet för valutakurser. Hygiensidan är snabbrörlig och trend­känslig.

– Befolkningen åldras och det finns ett ökat intresse för hälsa globalt, så här har vi möjlighet att växa och vara proaktiva. Men det gäller att förstå hur olika marknader fungerar och hur behoven ser ut, säger Robert Sjöström.

Skogsdelen sköter i hög utsträckning sin egen it, men när det gäller infrastruktur vilar ansvaret för både skog och hygien på Roberts Sjöströms globala it-organisation. Eller organisationer, om man ska vara noga.

Något av det första han gjorde när han gick in i cio-rollen 2011 var att dela upp it-avdelningen i två delar – ett litet CIO-office, bestående av en handfull personer som jobbar med it-strategi, affärsutveckling, innovation och arkitekturfrågor, och en större operations-del som handhar driften och är ansvarig för den SAP-plattform som är basen för SCA:s hygiendel.

– När jag började kände jag att vi drunknade i operativa frågor. Det var svårt att jobba med strategier, drift och utveckling parallellt, så för att skärpa fokus valde vi att göra en uppdelning.

Organisationerna har var sin chef som rapporterar till Roberts Sjöström. Tillsammans leder de it som en trojka.

– Och vi har ledningens stöd till 110 procent, säger han.

Det finns långt gångna planer på att dela upp SCA under 2017, i två börsnoterade enheter, skog och hygien, men än så länge är det en helhet.

Läs också: Big data på campus: Så analyserar amerikanska högskolor sina studenter in i minsta detalj

Som CIO idag gäller det att kunna hantera flera logiker och tempon samtidigt. Det långsiktiga, strategiska arbetet med arkitektur och plattformar är en sak, snabbare utveckling kopplat till verksamhetens innovation en annan – och frågor om drift, säkerhet, underhåll och it-stöd ytterligare en.

Man brukar tala om tvåtakts-it, eller bimodal it – ett begrepp Gartner myntat – och resonera kring hur man ska organisera sig. På det uppdelade SCA har man tvåtakt i blodet.

– Gartner tycker att vi är ”state of the art” inom bimodal, säger Robert stolt.

Att skilja ut cio-office från operations är en del av tvåtakten. Men även operationsavdelningen jobbar i olika tempon. När det gäller SAP-stödet strävar man efter långsiktighet, standardisering och förutsägbarhet. För andra projekt har man infört ett team som följer en agil utvecklingsprocess och tillämpar devops-metodik, där man gör täta avstämningar och laborerar med ”trial and error” och kontinuerliga leveranser – exempelvis för webben och kundnära it. Robert Sjöström tycker att det fun­gerar bra när man rör sig på okänd mark, vilket ofta är fallet när det gäller digitala projekt.

– Verksamheten måste bli mer snabbrörlig, då måste vi testa och förbättra. Röra oss snabbt i små steg, backa och göra om. Våga misslyckas så att vi hela tiden lär oss nytt. Allt kanske inte blir som vi tänkt oss, men det är en del av charmen, säger han.

Av 500 it-medarbetare arbetar 100 med SAP och 50 med det digitala.

Traditionellt, men innovativt och nyfiket. Så vill Robert Sjöström beskriva SCA. När det gäller produktutveckling jobbar företaget exempelvis med öppen innovation för att snabba upp tempot. Vem som helst kan via ett webbformulär erbjuda idéer och problemlösning till SCA. Nära samarbete med högskolor är en annan viktig del. Det gäller all utveckling inom SCA.

När det gäller digitalisering specifikt jobbar it på flera plan i samråd med affärsenheterna. Produktinnovation är ett viktigt område; andra delar är marknadsföring, automation och effektivisering av interna processer.

– Vi lever i tider av snabb förändring. Vi kan inte veta allt, det handlar kanske mer om att förstå vad vi inte förstår, säger Robert Sjöström.

En viktig fråga är vilken roll i näringskedjan bolaget ska spela i förhållande till sina kunder, återförsäljarna, som ICA, Coop och olika apotek. Just nu pilottestas en inköpsportal där företagskunderna kan lägga order digitalt. Målet är att effektivisera rutinen och få en bättre bild av vilka produkter som säljer, genom att bättre kunna analysera beteenden och mönster – en digital, datadriven approach.

– Det är särskilt intressant för att förstå sig på olika marknader. I södra Europa, Ryssland och Kina funkar andra saker än här. Det gäller att känna sig för. Utmaningen är att förstå kunden och kulturen, att anpassa sig kommersiellt och möta behov. Så att vi inte tar fram lösningar som ingen efterfrågar.

Prioriteringen sker mot affärskraven och utvärderas av cio-office.

Digitaliseringen vrider om näringskedjan. Plötsligt kan ett klassiskt business-to-business-företag som SCA alltså marknadsföra sig och sälja produkter på ett sätt som tidigare varit förbehållet konsumentföretag och återförsäljare. Man kan föra en dialog direkt med slutkunderna, eller etablera nya samarbeten. Det gäller att aktivt fundera över vem man är och vill vara.

Läs också: Tre cio:er talar ut: "så får vi it-personalen att våga misslyckas"

– Den externa, digitala expone­rin­gen har många nya dimensioner, konstaterar Robert Sjöström.

– Hur ska vi ranka högt på Google? Hur etablerar vi partnerskap med Amazon? Hur skapar vi plattformar ihop med återförsäljare för att sälja mer ur våra produktkataloger online?

Ett globalt digitalt team har lanserat flera framgångsrika projekt som lett till att SCAs digitala närvaro ökat väsentligt på senare år, berättar han.

– Vår nordiska babyplattform och vår Libresse-klubb är två exempel där vi närmar oss konsumenterna. Och inom business-to-business använder vår säljkår idag Ipad där de visar för kunderna hur en hel washroom-lösning kan se ut, genom att lägga in produkter från vår produktkatalog. I Holland testas även en virtual reality-lösning där kunder kan fylla upp sina hyllor virtuellt och få en bild av hur det ser ut via Oculus Rift-glasögon.

Digital produktinnovation är som tidigare nämnts ett fokusområde på SCA. Inte så stort nu, men med framtidspotential, enligt Robert Sjöström.

– Det är delvis sådant som är kopplat till sakernas internet, IoT, där vi går från att sälja produkter till att erbjuda hela lösningar, ”solutions”, med hjälp av chip och sensorer.

Exempel på tillämpningar som redan finns i bruk, i liten skala, är en sensorförsedd blöja för äldrevården och ”smarta washrooms”, offentliga toaletter som registrerar sådant som antalet spolningar och hur mycket papper som går åt – och som kan signalera när papperet är slut till den som ska fylla på. Det är till stor nytta för exempelvis en fastighetsförvaltare.

Internt finns å sin sida ett stort intresse för effektivisering och automatisering, dels av processer men också av själva tillverkningen. Utvecklingen på robotområdet följs med spänning.

– I USA finns en trend som innebär att många företag flyttar hem produktionen eftersom man har fler robotar på fabrikerna på hemmaplan. Det är något vi ska börja undersöka även här.

Det roligaste med cio-jobbet på SCA är den stora variationen, tycker Robert Sjöström.

– Ena dagen arbetar vi med att integrera förvärv, andra dagen pratar vi om affärsutveckling med it. Jag jobbar globalt med frågor av strategisk karaktär men måste också titta på saker på operativ nivå. Det är väldigt roligt.

I fjol blåste det rejält kring SCA. Styrelseordföranden fick avgå efter att det kommit fram uppgifter om vidlyftiga jaktresor och flitigt nyttjande av privatplan. Nu är styrelsen utbytt.

– Det är en stor förändring, men välkända människor är på plats och det är en styrka. Förnyelse är bra.

Visionen framåt är att it är en fullständigt integrerad del av businessen.

– Vi måste vara öppna i sinnet för vad som kan komma att ge signifikant påverkan digitalt. Vara öppna!

Fakta

1. Börja i liten skala. Det här är långsiktiga saker och det finns mycket att lära. Börja med ett mindre projekt.

2. Ta hjälp av en erfaren konsult/integratör.

3. Rätt kompetensmix i teamet. Det är inte alla som vill jobba i den snabba takten.

4. Arbeta inom befintliga processer till en början, så ser du hur de påverkas, om de måste förändras.

5. Räkna med teknikskuld. Budgetera för det från början så bygger du trovärdighet.