För bara några år sedan sågs affärssystem i molnet med skepsis, särskilt av stora företag som investerat mycket i sina installerade system. Idag är det annat ljud i skällan, när både it- och affärsledning har sett vad molnet kan göra och erbjuda.

Molnbaserade erp-plattformar levererar idag it-stöd för alla företagets kärnprocesser – ekonomi, hr och försörjningskedja – som tjänster på internet istället för lokala program.

Marknadsledande SAP och Oracle medger att få kunder installerar nya system i egna datahallar. Analyshuset Gartner spår att molnet kommer att vara standardvalet för mjukvara år 2020. Tecknen är tydliga: Molnets tid är kommen, egna erp-installationer är på väg att bli legacy.

– Med affärssystemet i molnet kan du styra om it-resurserna till sådant som adderar värde, säger Gartner-analytikern Mike Guay.

Fördelarna med molnbaserat affärssystem har visat sig vara flera. De mest uppenbara, som man såg först, är att det går snabbare att rulla ut, att alla alltid har den senaste versionen, att det behövs mindre support i huset och att prissättningen är enklare. Dessutom är molnlösnin­garna numera – ofta – lättare att använda, mobilanpassade, smidigare att integrera med externa datakällor samt i framkant vad gäller tekniken, exempelvis har de mest uppdaterade systemen funktioner för IoT och maskininlärning.

Nackdelarna är inte lika lätta att peka på. Till och med oron för säkerheten verkar ha tonats ned och ersattts av tillit till molnet.

Säkerheten verkar vara löst. Och jorden gick inte under

– Säkerheten verkar vara löst. Och jorden gick inte under, konstaterar David Linthicum på konsultbolaget Cloud Technology Partners.

Länge fanns en uppfattning om att det automatiskt var mer riskabelt att använda system i molnet, särskilt om de låg i publika moln med olika kunder som använde en och samma instans av applikationskoden. Idag är uppfattningen närmast den motsatta. I en installerad infrastruktur försämras säkerheten i regel över tid, när uppgraderingar hoppas över och ny mjukvara med ytterligare risker integreras. Ett molnbaserat erp-system har däremot alltid de senaste säkerhetspatcharna, och det är lättare att underhålla integrationspunkterna för att hålla säkerheten uppdaterad för appar utanför kärnsystemet.

Ett annat hinder mot molnmigrering är kort och gott vanans makt, att it-avdelningar och medarbetare är fästa vid sina system. Samtidigt lär allt fler skriva under på att de klarar sig utan de installerade systemens krav på ständiga uppdateringar och uppgraderingar, databasunderhåll, utbildning och alla anpassningar som behövs för att hålla systemen à jour.

Oraclekunden HSBC, till exempel, valde att flytta över till molnet när de stod inför ett 18–20 månader långt uppgraderingsprojekt berättar Rondy Ng, som är chef för applikationsutveckling på Oracle.

Läs också: Bättre koll på kronorna i molnet med nytt verktyg från Amazon

Där uppgraderingen skulle tagit ett och ett halvt år, tog molnflytten bara sex månader. De började i oktober och gick live med Oracle ERP Cloud i april.

Andra företag lockas framför allt av att det är så lätt att skala upp molnlevererade system. Särskilt unga företag som är ute efter att driva tillväxt med sitt första erp-system.

– Möjligheter som att ta betalt per användning, elasticitet och self provisioning låter företag växa utan växtvärk, säger David Linthicum.

Det här har totalt sett utökat marknaden för erp. Företag som aldrig haft erp-system tidigare tar dem nu i bruk i rasande fart. Oracle har idag närmare 2 600 kunder i sitt ERP Cloud, och uppger att hälften av dem är nykunder, varav många mindre företag i tillväxtfas.

Ett sådant företag är Rancon Group, en mäklarfirma i Kalifornien, som behövde ett system ”med fler hästkrafter”, utan ta en stor investering.

– Vi hade ett omodernt bokföringsprogram och vi ville ta ett stort steg framåt, mot bättre rapportering och bättre funktionalitet över hela företaget, säger Steven Van Houten, CFO på Rancon.

Rancon valde Oracle ERP Cloud för dess projekthanteringsfunktioner – och för att de ansåg att det var säkrare att arbeta mot molnet.

– Oracle kommer alltid att kunna göra mer för säkerheten än vad vi kan göra själva, säger Van Houten.

Supporten sköts internt på Rancon, av två ”power-avändare”, så de har inte behövt ta in någon extra supportkompetens. Oracle och en Oracle-partner ger ytterligare support när det behövs.

Och nu tittar Rancon på att flytta fler processer upp i molnet.

– Men så länge du inte ersättar allt med molntjänster, måste någon sköta den infrastruktur som återstår, påpekar Gartners Mike Guay.

Så jobbar olika leverantörer

De leverantörer som erbjuder erp kan grovt sett delas in i två kategorier. Infödingar i molnet, som Workday och Netsuite, vars system är framtagna för molnet från första början, och traditionella leverantörer som Oracle, SAP, Infor och Microsoft, som lockar med kontinuitet och igenkänningsfaktor för traditionella kunder.

SAP kör med både hängslen och livrem i och med uppköp av moln­infödingarna Successfactors och Ariba, och likaså Oracle med Netsuite.
En stor skillnad mellan molninfödingarna och traditionella leverantörer brukar vara infrastrukturen de levererar sina tjänster på. Infödingarna förlitar sig på tredjepartsleverantörer som Amazon Web Services (AWS) och Microsoft. De traditionella leverantörerna tar mestadels fram egen infrastruktur för molntjänster. Undantaget är Infor, som satsade på AWS.

– Oracle och SAP har full kontroll över hela stacken, säger Mike Guay.

Därmed kan de optimera prestanda. Men frågan är hur modellen kommer att skala upp, när kundbasen i molnet börjar bli större än den installerade basen. Mike Guay tror att de kommer att bli aktuellt att outsourca till en infrastrukturpartner.

Tills helt nyligen var det svårt att hitta Fortune 500-företag som anlitat infödda molnleverantörer för kärnprocesser i verksamheten. De unga leverantörerna sågs som begränsade och oprövade. Vanligtvis började en sådan leverantör med en enda applikation, ofta ett finanssystem eller hr-verktyg, och byggde ut sviten bit för bit. Därav uppfattningen att de var begränsade i sina erbjudanden.

– Men när företag som Chiquita och Flextronics skrev på med Workday, då spetsade folk öronen, säger Dan Beck, marknadsförings- och strategichef på Workday, som idag har fått kunder som Bank of America, Unilever och Astrazeneca.

Workday började med ett hr-verktyg som leverades som tjänst (Saas), och fortsatte sedan till finanssystem. Nya punktlösningar har lagts till kärnan vartefter, och branschspecifika lösningar har tillkommit

De flesta Workdaykunder använder föreragets hr-verktyg.

– De kan börja med hr eller ekonomi, och sedan lägga till punktlösningar som rekrytering eller planeringsverktyg, säger Dan Beck.

Och i takt med att de lägger till nya funktioner från Workday kan de stänga av installerade system.

Astrazeneca, till exempel, ersatte sitt outsourcade hr-system med Workdays Human Capital Management för ett år sedan.

– Målet var att ha ett och samma hr-system globalt för ­65 000 anställda, berättar David Smoley, global CIO på Astrazeneca.

– Det var för smärtsamt med det gamla systemet. Vi hade problem med utbetalningar, det var svårt att använda, det var processer vi aldrig fick att funka och vi försökte länge att få en fix på plats, fortsätter han.

Roten till det onda var att det outsourcade systemet inte kunde hantera alla olika krav i olika länder som en multinationell koncern måste tampas med. För varje undantag måste man anpassa systemet.

Läs också: Molnet lyfter outsourcing till rekordnivåer - affärer för 85 miljarder senaste kvartalet

Workday däremot klarade skivan, enligt David Smoley,

– Vi vågade satsa på Workday för det var lätt att hitta andra Workdaykunder som var lika stora som vi och hade samma globala bredd.

Astrazeneca utvärderar punktlösningnar i molnet allt eftersom verksamheten behöver dem, men räknar inte ut det installerade alternativet.

– Mycket av det som är best-in-class råkar vara i molnet, men det betyder inte att allt det bästa är i molnet, säger David Smoley.
olika kunder sätter press

De traditionella erp-leverantörerna står inför ett dilemma som gör deras verksamhet tämligen komplex. De måste dels fortsätta supporta sin stora kundbas med installerade system, dels erbjuda samma möjligheter, funktioner och tjänster i molnet. Dessutom behöver de tillhandahålla tydliga migrationsvägar för gamla kunder som vill flytta till molnet.

De erbjuder, av förklarliga skäl, en större bredd i molnet än infödingarna – särskilt inom vad som brukar ses som den traditionella erp-sviten: ekonomi, scm, inköp, projekthantering, epm (enterprise performance management) och grc (governance, risk och compliance). Utmaningen är att förpacka det erbjudandet på ett sätt som företag i alla storlekar kan ta till sig, och i alla branscher.

SAP:s strategi är att erbjuda tre alternativ: Hana Enterprise Cloud; ”molninfödda” system som Successfactors och Ariba; och PaaS-erbjudandet Hana Cloud Platform.

Hana Enterprise Cloud är en managed cloud-tjänst som låter företag flytta sina befintliga SAP-erp-system till den molnklara applikationssviten S/4 Hana. PaaS-erbjudandet, Hana Cloud Platform, ger en infrastruktur att bygga molntillämpningar på. SAP erbjuder också en version av S/4 Hana för små och medelstora företag, samt en rad branschpecifika varianter.

Oracle har också PaaS- och SaaS-erbjudanden som bygger på den egna infrastrukturen och erp-sviten. För att tillmötesgå både stora och små kunder arbetar man modulärt, så det går att skala systemen upp och ner utan att göra avkall på funktionalitet.

– Små företag kanske inte behöver funktioner för grc eller scm, utan de kanske börjar med ekonomi, inköp och projekthanteringsverktyg, och lägger på fler tillämpningar allt eftersom de växer, säger Rondy Ng,

– Vi har gjort det enkelt, vi har skapat snabba implementationsmodeller för snabbväxande företag, fortsätter han och tar webbradion Pandora som exempel på företag som gått in i Oracle ERP Cloud på det viset.

Infor har också satsat på branschspecifika lösningar i molnet, men itället för på egen infrastruktur har de hostat på AWS-infrastruktur.

Lisa Pope, som är chef för molnförsäljning och molnstrategi på Infor, ser hur efterfrågan ökar allt eftersom kunderna kommer igång.

– Många kunder börjar i liten skala, med sälj eller utgiftsredovsning. Sedan lägger de snart till två och tre appar till, och sen sina kärn-appar, konstaterar hon.

Nya kunder, särskilt mindre företag, tenderar att vilja ha allt i molnet.

I mars släppte Microsoft en ny version av Dynamix AX som är byggd för och på molnplattformen Azure. Som andra traditionella erp-leverantörer erbjuder Microsoft branschspecifika versioner av sina tillämpnin­gar, men det man verkar fokusera mest på i sin marknadsföring är användaren och kundupplevelsen: erp ska vara lätt att använda, åtkomligt i mobilen och visa realtidsdata i front end, och det ska vara skalbart, säkert och lätt att underhålla i back end.

De traditionella leverantörerna har tagit fram en bred uppsättning branschspecifika erbjudanden att installera lokalt, med fördedinierade processer och arbetsflöden som kanske kan hantera varje bransch unika behov. Nu har de fortsatt den strategin i molnet, och molninfödingarna har fått följa efter.

– Att sätta upp erp är en lång, invecklad resa. Branschspecifika lösningar gör det lättare för nya kunder att börja på den resan, säger Prakash Darji, chef för PaaS-tjänster på SAP

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning