Om att skapa en modern styrning, där it blir en affärspartner, i en extremt komplex verksamhet med höga säkerhetskrav talade Mats Hultin, Årets CIO 2016, om på årets upplaga av CIO Governance.

Vi får en inblick i de senaste årens omfattande förändringsarbete på Saab och en bild av nästa steg, som präglas av en allt mer genomgripande digitalisering.

CIO Governance arrangerades av IDG:s CIO Sweden i Bryggarsalen i Stockholm den 15 september.