Det spelar ingen roll vilka tekniska samarbetsverktyg man använder – om inte samarbetsklimatet är bra. Det säger Oscar Berg, digitalstrateg och författare, som har 20 års erfarenhet som konsult inom internet och webb. Nu är han verksamhetsdesigner och vd för den digitala innovationsbyrån Unicorn Titans.

– Det går att jämföra med trafiksituationen i en stad. Det handlar inte om vilka bilar folk har om trafiken fungerar – utan om helt andra saker. Det handlar om de som kör. Har de rätt inställning och attityd?

– En sak som jag stöter på är till exempel slutna grupper där man jobbar i möten och med mejl. Så tas det ett beslut om att de ska gå över till en social plattform, och det första de gör är att de skapar en egen sluten grupp i den här plattformen. Men vad är det för mening med att gå över till en social plattform då? Då försvinner ju värdet.

Läs också: Därför blir Slack så nervösa av Microsofts Teams – "handsken är kastad"

I stället måste företagen börja med att göra en nulägesanalys över hur samarbetsklimatet på företaget fungerar.

– Tekniken är bara en del av det stora arbetet, och den tekniska aspekten är den lätta. Men vad man måste göra först är att se över kulturen, ledarskapet och styrningen. Det kan krävas jobbrotation och förändringar i ledarskapet. Därefter kan man se vilka tekniska verktyg man ska använda.

Men också när det ska till att välja tekniskt samarbetsverktyg är det ganska vanligt förekommande att organisationerna börjar i fel ände, säger Oscar Berg.

– Det sämsta man kan göra det är att ta fram en lista på olika samarbetsverktyg och deras funktioner, och sedan välja ett utifrån denna. Man måste utgå från sin egen organisation och fråga sig vilka behov den har och vilken mognad den har. Tyvärr så är det ofta så att man gör analysen utifrån verktyg i stället för utifrån organisationen.

– Ta Slack, till exempel, det passar ofta utvecklare eftersom de generellt gillar att skriva korta meddelanden. Det kanske inte fungerar alls på en myndighet, där man arbetar mycket med dokument, och i andra strukturer.

Ett annat vanligt förekommande misstag är att organisationer ofta tenderar att vilja köpa allt från en och samma leverantör, säger Oscar Berg. Detta i tron att om man får lösningarna i en låda, så blir det enklare att integrera de olika delarna.

Läs också: Raketen Slack tappar fart – växer ”bara” med 33 procent

– Som jag ser det fungerar det inte så. Åtta separata verktyg kan ofta ha mycket starkare incitament att integrera, genom till exempel öppna API:er.

– Det är ju det som är Slacks styrka. Det verktyget har begränsningar, men de har en öppenhet som gör att det kan fungera som ett nav bland massa andra tjänster, som till exempel Dropbox.

Ofta när man pratar om samarbetsverktyg i dag så landar man i just Slack – som sprider sig som en löpeld över företagen. Oscar Berg säger om det svårt att veta om Slack verkligen kommer att behålla sin popularitet. Det kan gå snabbt i den här branschen.

Men om man pratar om Slack då som så många pratar om och funderar över att investera i – vad har det för svagheter?

– Det är ju ett chattbaserat program. För samarbeten där man ska skapa information, ta upp dokument och jobba med passar det mindre bra. Slack är mer ett flöde. Vill man skapa innehåll finns det bättre program.


kompendium

Nytt kompendium
Verktyg som Slack gör succé på företagen. De kallas e-postdödare, men det handlar om så mycket mer än att stoppa internmejlandet. Läs om hur du inför modernt samarbete med moderna verktyg. Ladda ner gratis här.