Medan företag digitaliseras i allt snabbare grad, och satsar på molnet, mobila lösningar och IoT, så trappar de upp jakten på att hitta folk med kompetens som kan säkra deras system.

Enligt en stor global undersökning som gjorts av konsultbolaget PWC tillsammans med nyhetssajterna CIO och CSO, ”Global state of information security service”, blir det allt svårare att hitta den här kompetensen – och det gör it-säkerheten allt krångligare för företagen.

Läs också: Gartner: Här är de 10 hetaste tekniktrenderna 2017

Enligt undersökningen försöker 62 procent av företagen lösa detta genom att använda externa tjänsteleverantörer för att sköta och förbättra deras it-säkerhet.

– Lite beroende av vem du lyssnar på så växer marknaden för externa säkerhetstjänster med mellan 10 och 15 procent årligen, och där har det legat en bra tid. Så det kanske inte exploderar, men det är en väldigt stark tillväxt, säger John Pescatore, chef över säkerhetstrender på säkerhetsutbildningsföretaget Sans till IDG News.

– Företagen inser att de inte har kompetensen för att hantera förändringar i hotbilden, molnutvecklingen och trenden att de anställda använder sig av allt mer konsumentprylar på jobbet och försöker därför anställa folk med de här kompetenserna – men det blir väldigt dyrt eftersom de måste erbjuda höga löner för att ”stjäla dem” från sina nuvarande jobb. Att outsourca så mycket som möjligt är ett sätt att fylla igen det här gapet, säger Pescatore.

Läs också: Så bygger du ett säkerhetsteam utan säkerhetsexperter

Uppgiften att den här typen av säkerhetstjänster växer med 10–15 procent per år stämmer väl överens med en färsk undersökning från Markets and Market vilken visar på att marknaden växer till 202 miljarder dollar 2021 från 122 miljarder i år – vilket skulle motsvara en årlig tillväxttakt på 10,6 procent, skriver IDG News.