Vilken utvecklingsprocess man än använder sig av brukar jag säga att det viktigaste av allt är bra retrospektiv. Med fungerande uppföljningspass kan allt annat förbättras vartefter. Det märkliga är att mycket få ledningsgrupper verkar ha insett att motsvarande gäller även för dem, och för deras interna arbete.

Inom agil systemutveckling används termen retrospektiv för korta, regelbundna uppföljningspass. Jag brukar tänka fortlöpande förbättring. Den form av retrospektiv som jag själv brukar driva baserar jag oftast på följande tre frågor:

  • Vad har vi gjort bra?
  • Vad kan vi göra bättre?
  • Något att diskutera?

De första två frågorna brukar jag söka konstruktiva svar på. Målet är att sätta fingret på vad vi faktiskt har lärt oss. Hur kan vi göra lika bra eller bättre nästa gång?

Läs också: Därför ska du som cio säga nej när verksamheten vill beställa egenutveckling

Den tredje frågan är lite av en uppsamlingspunkt. Dels kan det handla om huruvida något faktiskt var bra eller ej. Man har till exempel gjort mer av något än man brukar göra, men var detta bra eller dåligt? Och hur ska vi göra nästa gång? Dels kan det handla om icke-konstruktiva synpunkter, som kan vara både positiva och negativa. Det kan också handla om saker som någon känner behov av att ta upp utan att det finns realistiska möjligheter att verkligen utnyttja kunskapen. I välfungerande grupper brukar retrospektiven ha tyngdpunkten på de två första konstruktiva punkterna.

Jag har förmånen att i mitt arbete träffa många personer i ledande befattningar. Det är duktiga och drivande personer som sitter med i olika typer av ledningsgrupper och styrelser. Ofta kommer det fram att något inte fungerar som det ska, och jag frågar om det inte finns något forum för att diskutera möjliga förbättringar. Allra oftast är svaret faktiskt nej. Ledningsgrupperna jobbar förstås hårt med att förbättra bolag och verksamheter, men de saknar strukturerade vägar till att förbättra det egna arbetet.

Det här är en artikel från Expert Network
När jag nämner möjligheten med retrospektiv varierar reaktionen, men de flesta ser det som något helt orealistiskt. Hur ska vi ha tid med det? Ett annat problem är att det ofta är känsligt att börja prata strukturerad förbättring när något redan är fel. Och framför allt är det mycket svårare att komma igång på ett bra sätt. Erfarenheterna från utvecklarteam visar att det ofta kan löna sig att ta hjälp av en moderator utifrån. Och erfarenheterna från utvecklarteam visar att man mycket snabbt tjänar in den tid som man lägger på retrospektiven.

Läs också: Vill du bygga ett bra utvecklarlag? Satsa på utvecklare med bredd.

Mitt råd till alla ledningsgrupper är därför att införa regelbundna retrospektiv, alldeles oavsett hur arbetet går idag. Om det fungerar bra idag kommer det att märkas, och gruppen får positiv energi av retrospektiven. Om det inte fungerar bra idag så är det dags att ta tag i retrospektiven och förbättringsarbetet. Den positiva energin kommer att komma tillsammans med förbättringarna.

Hur gör vi på Mejsla då? Jodå, vi är i och för sig bara två personer i ledningen, men vi har våra regelbundna retrospektiv, och det finns alltid något att lära och slipa på.

Fakta

Befattning: It-rådgivare
Företag: Mejsla
Linkedin: Karl Dickson
E-post: karl.dickson@mejsla.se
Hemsida: www.mejsla.se
Expertområden: Java med kringliggande tekniker, metoder och processer.
Bakgrund: Konsult och facilitator mellan kunders ledning och utvecklare. Lång erfarenhet av mentorskap. Byggt it-bolag sedan 1999. Utvecklare sedan slutet av 1980-talet med en masterexamen i matematik/datalogi.