Med en digitalisering som vänder upp och ner på hela branscher, skapar nya miljardföretag och sänker gamla etablerade jättar – så måste företagen vara på tårna, och hela tiden uppmärksamma på teknikskiften.

I sina förutsägelser inför 2017 listar analysföretaget Forrester fyra tekniker som kommer att stöpa om företagen, deras sätt att arbeta och hur de möter sina kunder.

Här är kvartetten:

Förstärkt och virtuell verklighet

Det här är tekniker som bara kommer att bli viktigare och viktigare för att förbättra både kundupplevelser och produkter de närmaste åren. Under 2017 kommer de här teknikerna att bli mer tillgängliga och effektiva. Utvecklingen kommer dock inte ske på så sätt att någon enskild lösning eller ett enstaka program ”springer iväg ” för att bli helt ledande – utan det blir en systematisk process där leverantörerna drivs av kundernas förväntningar, hotet från vad konkurrenterna hittar på och fördelarna det innebär med att vara först på marknaden.

För utvecklarnas del gäller att brottas med nya och olika verktygslådor – vilket kan innebära en del ångest över ifall man väljer rätt. Men så kommer möjligheterna att lyckas vara ganska stora också.

Läs också: Företagen klarar inte säkerheten på egen hand – boom för konsultmarknaden

Internet of things

Här börjar det hända saker. Allt fler företag ser fördelarna med IoT och hur det kan förbättra kundrelationer och driva försäljning. Dock är IoT fortfarande spretigt. Mjukvara, standarder och protokoll spretar, precis som hårdvara och kundcase. Och här är en varning på plats: 2017 kommer att innebära mer komplexitet – och det är en fråga som företagen måste arbeta med.
Dessutom kommer säkerhetshoten kopplade till IoT att öka under 2017: Dels så utsätts verksamheterna för säkerhetsrisker och dels riskerar IoT-enheterna att själva förvandlas till Ddos-vapen.

Artificiell intelligens

Oavsett om det är medvetet eller omedvetet så har kunder försett företag med en rejäl mängd personlig data. Från kundens perspektiv är detta ofta okej, om företagen använder denna data för att leverera värdefulla och personliga upplevelser. Men så är ofta inte fallet, eftersom informationen fastnar i olika dokumentsystem. De flesta företag är oförmögna att samordna och göra något nyttigt av all data. Men 2017 kommer att bli året då företagen skaffar sig djupare insikter och de blir bättre på att utnyttja all information de sitter på – så att kunderna i slutänden får mer skräddarsydda erbjudanden.

Dessutom kommer investeringarna i artificiell intelligens att tredubblas, eftersom företagen måste kunna utnyttja mer komplexa system, göra avancerade analyser och använda maskinlärningsteknik i större skala.

Läs också: Gartner: Här är de 10 hetaste tekniktrenderna 2017

Molnet

Molnet har varit en av de mest spännande och omstörtande krafterna på it-marknaden det senaste decenniet. Och nu är molnet inte längre något komplement till den traditionella infrastrukturen. Nu handlar det om allt från de kritiska affärssystemen till mobilappen för att stärka kundupplevelsen, som körs i molnet.

Marknaden för molntjänster kommer att växa ännu fortare under 2017. Företagen använder flera olika moln redan i dag - och de kommer att använda ännu fler nästa år. Cio:n måste ta steget upp och dirigera arbetet så att molnets ekosystem kopplar samman anställda, kunder, partner, tillverkare och enheter – så att kundens ökade förväntningar uppfylls i slutänden.