Uppgradera affärssystemet eller digitalisera? Är det verkligen där valet står?Jo, så kan det faktiskt vara om man får tro Gartneranalytikern Andy Rowsell Jones.

Han pekar på en undersökning som Gartner genomfört bland cio:er. När man jämför de företag som leder den digitala utvecklingen med dem som laggar efter så satsar de ungefär lika mycket inom de flesta områden – som dataanalys, molnet, infrastruktur och mobilitet. Men två områden skiljer dem åt.

De som ligger längst fram satsar 20 procent på digitalisering medan de som ligger i bakvattnet satsar 8 procent. Tittar man däremot på affärssystem är förhållandet i stort sett det omvända. Där satsar företagen i frontlinjen 8 procent och de på efterkälken 30 procent.

Läs också: Gartner: Nu ska allt byggas om – och det är cio:erna som måste ta täten

– Att satsa på affärssystem är som att röka, en ovana. Men nu börjar allt fler cio:er bryta den ovanan, säger Andy Rowsell Jones.

Inte så att inte affärssystem är viktigt framhåller han.

– Men det finns alltid ett projekt att starta eller en modul att lägga till. Det får ett eget liv. För att kunna digitalisera måste man också prioritera och flytta pengar från mer kalla områden till varma. Och nu har fler börjat nöja sig med good enough för affärssystemen för att få utrymme för digitalisering.

En överraskning i undersökningen var också hur många företag redan börjat arbeta med digitala ekosystem. 50 procent av de europeiska cio:erna uppger att deras organisationer ingår i ett digitalt ekosystem.

– Det förvånade oss, säger Andy Rowsell Jones.

– När man tänker på digitala ekosystem tänker man på jättar som Google och Facebook, men ekosystem kan finnas i olika skala och det behöver inte vara globala aktörer.

Med ekosystem menar Gartner personer, saker eller företag – som delar på standardiserade digitala plattformar för att på så sätt interagera.

Läs också: Forrester: Här är de fyra viktigaste it-trenderna företagsledningen måste ha koll på

Som exempel på det lyfter Andy Rowsell Jones fram svenska NCC:s tjänst Loop Rocks där personer som behöver fyllnadsmassor kopplas ihop med dem som har grävt upp sten och jord som ska transporteras iväg.

Och det är inte pengar, kultur eller ledning som står i vägen för digitaliseringen i första hand om man frågar cio:erna. Det stora hindret är kompetensbristen, 26 procent uppger det – på andra plats, en bra bit efter, hamnar budgeten som 15 procent pekar ut.

Svårast är det att få tag i dataanlytiker och personer som är duktiga på business intelligenc. I andra hand saknas det säkerhetsfolk.