Martina Elm och Jonny Strömberg driver företaget Hackaway som organiserar hackaton, både i egen regi och på uppdrag. När de startade sin verksamhet för fem år sedan ordnades ett eller ett par hackaton om året i Sverige. som organiserar hackaton, både i egen regi och på uppdrag. När de startade sin verksamhet för fem år sedan ordnades ett eller ett par hackaton om året i Sverige.

– Idag är det säkert en gång i veckan, säger Jonny Strömberg.

Han menar att den växande trenden gör att företag som vill anordna en tävling måste anstränga sig mycket mer än tidigare.

– Du kan inte längre se hackaton som ett sätt att få in folk utifrån som kan jobba gratis. Du måste erbjuda en häftig upplevelse för deltagarna. De är där för att ha kul, bygga coola saker och lära känna nya människor. Det måste du tillmötesgå som arrangör.

Läs också: Strategisk innovation: Så satsar Schibsted, Absolut och Fortum på storskaliga hackaton

För att ett hackaton ska bli lyckat behöver du först och främst ange förväntnin­garna, så att deltagarna – särskilt om de bjudits in wutifrån – förstår vad ni vill ha in för typ av idéer. Det är också viktigt att de team som anmäler sig verkligen kan producera saker på plats.

Om företaget som bjuder in till hackaton vill att deltagarna ska arbeta med deras information måste de se till så att de ger tillgång till api:er och data. Det måste också finnas support som kan hjälpa till om de kör fast.

– Samtidigt måste varje team besitta de kompetenser som krävs för att de ska få till något på den korta tid tävlingen varar, säger Jonny Strömberg.

– I teamet bör det ingå en programmerare och en designer, så att man kan realisera de idéer man har.

Hackway #1 - Hack the news from Hackaway on Vimeo.

Martina Elm tycker att de flesta organisationer har något att vinna på att ordna hackaton. Ett öppet hackaton, där man bjuder in deltagare utifrån, är ett utmärkt sätt att få in nya projekt och idéer och ett forum för att knyta kontakter med utvecklare och 
designer utifrån.

– Även om man har grymt skickliga medarbetare internt blir de flesta lite hemmablinda efter ett tag. Då kan det vara jättebra att få in fräsch input utifrån.

För företagets anställda kan ett internt hackaton vara en bra teambuildingaktivitet. Formatet i sig erbjuder en inspirerande och kreativ miljö.

– Många tycker att det är kul att samlas och bygga grejer för att det är lustfyllt, och inte för att man måste.

Hackaton är också en perfekt plattform för rekrytering.

– Dagens företag slåss om designer och utvecklare. Även de som har bra förmåner har svårt att hitta folk att anställa. Men drar man ihop ett hack där folk har kul och lär känna dem som arbetar på företaget har man större chans att lyckas, säger Martina.

Läs också: Kampen om it-kompetensen hårdnar. Här är tre sätt att hitta och behålla den.

De flesta områden lämpar sig för hackaton.

– Det intressanta är inte ämnet utan formatet, att deltagarna har kort tid på sig att utvec­kla idéer. Det kräver att man är snabb, smart och tänker bort features, säger hon.

Det är viktigt att ha en plan för hur ni sedan ska omsätta de idéer som kommer in.

– Här har den tekniska chefen en viktig uppgift att förbereda sig och se till så att det finns resurser, både ekonomiskt och tidsmässigt, samt föra en diskussion med teamen om hur ett samarbete kan se ut, säger Jonny Strömberg.

När Hackaway anordnar hackaton är det deltagarna som bygger lösningarna som äger rättigheterna. Om företagen vill använda tekniken måste de samarbeta med teamen.

– Ibland kan företag ha api:er och information som är hemlig och som deltagarna bara kan använda under tävlingen. I så fall är det viktigt att man har ett avtal kring det. Men oavsett hur det är med företagets data så tillhör själva idéerna, och den kod man tagit fram, deltagarna, säger Jonny Strömberg.

Sist men inte minst strävar de alltid efter att erbjuda en rolig och spännande upplevelse.

Hackaway strävar alltid efter att erbjuda en rolig och spännande upplevelse för de som deltar i tävlingarna.

– Om man organiserar ett hackathon ska man göra det ordentligt. Man måste anstränga sig för att skapa en trevlig miljö, med god mat och möjligheter att knyta kontakter och träffa folk, säger Martina Elm.

– För företagets del handlar det ju inte bara om det som byggs under eventet, utan också om den upplevelse som teamen går därifrån med. Ett lyckat hackathon är en tävling som deltagarna lämnar med en positiv bild av företaget, tillägger Jonny Strömberg.