Henrik Berglund på konsultföretaget Proagile anger en förändring från fokus på kontroll och kompetens, till att samarbeta och möjliggöra (katalysera och kultivera), som en förutsättning för att göra en verksamhet agil.

Bo Tonnquist på Baseline Management nämner vikten av att skilja på styrmodeller och utvecklingsmetoder som en förutsättning för att lyckas med agil projektledning. Freddie Hahn på Project Academy fyller på med att det är viktigt för varje individ att vilja förändra sina attityder och beteenden.

Läs också: Försäkringskassans cio: Digitaliseringen har stannat av vid appar

Allt det här, och mycket mer, framkom under en halvdagarskonferens nyligen hos utbildningsföretaget NFI i Stockholm. De tre föredragshållarna lyfte fram olika aspekter av agila transformationer. Som åhörare är det lätt att bli överväldigad och undra om man har gjort någonting rätt på den egna arbetsplatsen.

Men ge inte upp. Henrik Berglund påpekar att man kommer närmare en förändring om man lyckas komplettera expertis, flit och lydnad med passion, kreativitet och initiativförmåga hos medarbetarna. Bo Tonnquist tipsar om verktyg med vilka man kan kombinera traditionella projektmodeller med agila projektbeskrivningar.

Och Freddie Hahn citerar Mark Twain genom att fastslå att ständig förbättring är bättre än försenad fulländning. Man behöver alltså inte göra allt på en gång, det är bättre att sätta i gång och ta ett steg i taget.

Om man ska välja ett enda ord för att beskriva en lyckad agil transformation av ett företag så lär det bli decentralisering. Kanske kan den före detta SAS-chefen Jan Carlzons bok Riv pyramiderna bli aktuell på nytt? Det var i alla ett lästips som framfördes på NFIs konferens.

Läs också: Två digitalchefer ska sätta fart på Nordea – och de vill jobba med startups

Den mest nedslående informationen som förmedlades var nog att Henrik Berglund berättade om en stor undersökning som visar att bara 15 procent av anställda på företag runt om i världen är engagerade i sina arbeten. 70 procent är oengagerade och 15 procent aktivt oengagerade.

Om det verkligen är så, så hjälper nog inga transformationer, vare sig agila eller andra.