Fram till i februari är Claes-Håkan Johansson interim-cio på Riksrevisionen. Han säger att det fanns flera anledningar till han lämnade sin fasta anställning på Preem för ett mer osäkert jobb som tillfällig cio på Riksrevisionen.

– Dels handlade det om att jag varit på Preem i sju och ett halvt år och lett en förändringsresa där. Det var dags att lämna över till någon annan. Samtidigt var jobbet på Riksrevisionen en spännande utmaning, inte minst med tanke på vad myndigheten hade gått igenom det senaste halvåret.

Han syftar på kritikstormen mot myndigheten som lett till att samtliga tre riksrevisorer har avgått. Nya revisorer ska utses av Konstitutionsutskottet inom kort. Under sommarens KU-förhör med de tidigare revisorerna framkom även kritik mot hur it-verksamheten skötts.

Läs också: Preem laddar för gigantiskt systembyte

– Den handlade huvudsakligen om de buggar och nya funktionsbehov som fanns, säger Claes-Håkan Johansson

Kritiken har väckt upprörda känslor bland de anställda på it-avdelningen. Claes-Håkan Johansson tycker inte att det går att skylla problemen på it-avdelningen.

– Jag kan se att it och verksamhet borde ha arbetat bättre ihop så att man tillsammans hade kunnat ta fram en bra kravspec. Det här är mitt första jobb inom offentlig sektor och jag kan konstatera att processen skiljer sig från näringslivet där verksamhet och it träffas för att skriva ihop en kravspec tillsammans

Hans bild är att verksamheten i mångt och mycket fortfarande är en beställarorganisation som beställer projekt och funktioner utan att först rådgöra med it.

– Jag tror att det beror på att man är van vid att beställa olika rapporter.
En rapport behöver inte vara rätt eller fel, men om man ska beställa ett ärendehanteringssystem så måste man veta vilket resultat man vill ha och vad systemet ska göra. Det synsätt och arbetssätt som finns inom många myndigheter passar helt enkelt mindre bra när det kommer till it.

Under det dryga halvår som Claes-Håkan Johansson ska vara cio på Riksrevisionen ska han stötta driften och se till att myndighetens kärnsystem, framförallt dokumenthanteringssystem och arkivsystem, fungerar som de ska.

Läs också: CIO eller CFO - vem tar makten?

– Riksrevisionen är ju inte vilken myndighet som helst, vi ska granska alla andra statliga bolag och myndigheter. Om vi ska kunna göra det så måste vi ha våra egna processer på plats och här finns en utvecklingspotential.

Därefter kommer han att gå vidare och titta på organisation, strategi och digitalisering.

– Jag vill visa hur it kan bli bättre, hur vi kan effektivisera, automatisera och driva digitaliseringen framåt. Men de här områdena är ju ingenting som man förändrar över en natt, jag kommer påbörja arbetet och sedan får nästa cio ta över och tillsammans med verksamheten bestämma om, och i så fall hur, man ska gå vidare med förslagen, säger Claes-Håkan Johansson.