Konstrukt gör ett molnbaserat planeringssystem för stora företag och organisationer, som även kan installeras på kundens egna servrar. Det vanligaste användningsområdet är budget och prognos, men systemet är tänkt att kunna användas för olika sorters planering.

Systemet kördes först lokalt, men flyttades till molnet, vilket medfört en hel del utmaningar. Man kan utgå ifrån att antalet företag som kommer att hamna i samma situation ökar kraftigt de närmaste åren, oberoende av om det är en applikationsleverantör som vill göra en tjänst av sin produkt eller ett företag som flyttar en egenutvecklad applikation till en molnplattform.

Vilken utmaning har varit den största hittills, vad gäller molnimplementationen?

– Prestanda. När kunder kör applikationen lokalt så har de överdimensionerat hårdvaran och de vet hur belastningen kommer att bli. Det är svårt att veta med en molntjänst, säger Iris Classon, utvecklare på Konstrukt.

Läs också: Lider du av molnångest? Så lindrar du den.

Ett problem visade sig när man bytte ut Microsofts databas Sql Server mot molnalternativet Sql Azure. Plötsligt blev databasåtkomsten en flaskhals.

Rent allmänt måste utvecklare helt plötsligt göra många nya val vad gäller prestanda:

– Val av mängden minne, antalet processorer, mängden dataöverföring och diskåtkomst påverkar prestanda, säger Iris Classon.

Kort sagt, det kan vara svårt att veta vilka skruvar man ska skruva på.

Dessutom påverkar valet av region hos molnleverantören, i Konstrukts fall Microsoft. Man bör lägga molndriften nära kunderna. Lägg till det olika typer av restriktioner för molnplattformen som kan vara svåra att förutse.

Går det inte att simulera olika grader av belastning?

– I vissa fall bromsar molnleverantören trafik ’utifrån’ och då blir testerna missvisande. Om man kör testerna själv på molnplattformen blir det dyrt. Vi planerar att använda egna servrar för prestandatester.

Det leder oss till den andra stora utmaningen under Konstrukts molnflytt: Höga kostnader.

– Att jobba i molnet blev mycket dyrare än vi hade trott. Det är lätt att dra i gång virtuella maskiner som man glömmer att stänga av, sedan drar de en löpande kostnad hela dygnet.

Iris Classon blev varse det här när hon råkade se ett belopp för kostnader av en slump.

Dessutom påverkar molnleverantörens paketeringar:

– Man kanske bara behöver lite mer kapacitet från Sql Azure, men blir tvungen att välja ett dubbelt så stort alternativ.

Läs också: Snart finns bara molnbaserade affärssystem. Men när är det rätt läge att flytta?

En svårfångad aspekt på kostnader, och får man anta prestanda, är att andra molnkunders aktiviteter på en molntjänst kan påverka den egna, och det kan vara svårt att veta i vilken utsträckning. Iris Classon använder begreppet ”noisy neighbours” för att förklara fenomenet.

På Konstrukt har man skaffat sig koll på kostnader genom att definiera olika typer av prenumerationer, kallas ”subscription”, för sitt konto på Microsofts molnplattform Azure. Då ser man vad som kostar och hur mycket. Det gör att det blir enklare att få kontroll. Dessutom finns det ett ”ganska bra” verktyg för att göra priskalkyler.

I dagsläget har Konstrukt definierat tre olika typer av prenumerationer: utveckling, test och produktion.

– Vi skulle kunna dela upp produktion i flera, till exempel en för dem som vill komma i gång snabbt med drift.

Det lär visa sig hur mycket Konstrukt behöver anstränga sig för att hålla koll på kostnader. I dagsläget vet man att fem kunder kommer att köra molntjänsten nästa år. Om det antalet ökar kraftigt kommer säkert behovet av kontroll att öka också.