Cio:er vet att det är avgörande att it-verksamheten går i linje med affärsstrategin för att lyckas. Ändå känner bara fem procent av dem att de lyckats överträffa förväntningarna på det området enligt en undersökning som Deloitte gjort bland drygt 1 200 cio:er runtom i världen.

En viktig orsak till det är att affärsledningens förväntningar inte är i takt med tiden, skriver CIO Swedens amerikanska systersajt CIO.

Affärsledningens fokus ligger helt på kunderna och på innovation. Men i stället för att försöka få med sig it-avdelningen så förväntar de sig att cio:erna bara ska ägna sig åt att underhålla och säkra it-systemen, effektivisera och göra så att affärsprocesserna flyter smidigt.

Trots att 57 procent av cio:erna pekar på att kunderna är det högst prioriterade i deras företag så är det bara 45 procent som säger att deras enhet är involverade i att leverera kundupplevelser med hjälp av it. Många vd:ar ser helt enkalt fortfarande cio:n som den som ser till att lamporna lyser, sköter backofficesystemen och bygger en vallgrav kring företagets data.

Läs också: Gartner: Så säljer du som cio in dina idéer till ledningen

Kruxet är, enligt Khalid Kark som är forskningsansvarig för Deloittes cio-program, att många cio:er inte har erfarenhet av att driva organisationsförändring och affärstransformation. Det gör det svårare för dem att få företagsledningens förtroende.
Och utan förtroende så får de finna sig i att fortsätta springa i sitt ekorrhjul och ta order.

Khalid Kark tycker det är olyckligt eftersom cio:er ofta har ett brett perspektiv på sitt företag, De är inne i varje affärsområde och avdelning som teknikleverantör och det gör att de är väl lämpade att just driva organisationsförändringar.

– De är bäst positionerade för att förstå, artikulera, styra och driva hela skiftet och de har det svårt för att de inte gjort det innan, säger han.

Ofta måste cio:er ägna sig åt att uppdatera systemarv för att kunna stöda nya digitala satsningar som mobilappar eller webbsajter. Men samtidigt har de svårt att få med sig ledningsgruppen på att det behövs mer pengar för att skapa en infrastruktur för att nå de resultat som man önskar få ut. Det gör att viktigt transformationsarbete stannar av.

Men det går att skapa förtroende i ledningsgruppen – och det är nödvändigt.

Ett exempel på hur det kan gå till är Subways cio Carman Wenkoff som lyckades lägga grunden till snabbmatskedjans digitala förändring genom att få ledningens öra.

Han undvek nogsamt allt teknikprat för att ledningen inte skulle somna. I stället omformade han it-tjänsterna och presenterade dem i stället i form av olika business case för olika digitala initiativ. I sin presentation tog han med kontext som hur kunderna flyttat till webben och mobilen och vad de olika konkurrenterna hade för tjänster att erbjuda. Han talade om vilken typ av investeringar som krävdes och hur det skulle påverka Subway vad gäller omsättning och intäkter.

Läs också: Gartner: Nu ska allt byggas om – och det är cio:erna som måste ta täten

Moderniseringen, som bland annat resulterade i en mobilapp och ett lojalitetsprogram, syftade just till att öka kundernas lojalitet i en kedja som dittills haft svårt att vinna den.

– Det gjorde hela skillnaden och var verkligen det som enade folk och fick dem att säga "vi behöver det här" och nu är det en affärskritisk strategi, säger Carman Wenkoff.

– Nu förstår de hur viktig tekniken är för dem och vad den kan åstadkomma.

Att han är på rätt spår är tydligt – företaget låter honom anställa 150 nya personer för att driva den digitala avdelningen. Inte bara tekniker utan även verksamhetsfolk och marknadsfolk.

I Deloittes undersökning finns också flera andra exempel på hur affärssidan och it-avdelningen inte alltid förstår varandra.

  • 47 procent av cio:erna hävdar att innovation och det som kallas disruption är avgörande för att de ska lyckas – men 43 procent konstaterar samtidigt att de inte har de förmågorna i dag eller att de försöker bygga upp dem.
 
  • Trots att 61 procent av de svarande ser it-säkerhet som en av de huvuduppgifter som förväntas av dem så uppger bara 10 procent att det är en prioritet för företaget.
 
  • 67 procent av cio:erna säger att deras ledning förväntar sig att de skär it-kostnaderna och driver på effektivisering men 66 procent uppger samtidigt att de förväntas behålla eller öka it-systemens tillgänglighet och prestanda.

Khalid Karks slutliga råd till alla cio:er som kämpar med att få it-verksamheten i linje med affärssidans krav är att förstå företagets behov, bygga trovärdighet och att vara förändringsbenägen.