1. Kan jag svara på frågor?
Det här låter kanske lite väl basic, men att man enkelt kan ställa – och svara – på nya frågor och inte bara på en hop fördefinierade frågor, är grundläggande.
– Du måste leva i en värld där dina frågor inte är förbestämda, säger Ellie Fields, produktmarknadschef på Tableau Software, till IDG News.
– Om du måste gå till it-avdelningen eller göra något komplext skript för att ställa nya frågor – så kommer du inte att få mycket värde ut av dina analyser.

2. Vilken erfarenhet har du av min bransch eller med mina specifika ämnen?
Att vara expert på analys räcker inte. Du behöver branschspecifik expertis för att få ut så mycket som möjligt av dina analysprodukter och tjänster. Har din leverantör branschspecifika datamodeller (för till exempel konsumentprodukter, bank, finans och försäkring)?
– För att utveckla analys och visualisering eller produkter som är specifika för en bransch så måste du vara i fas med den här branschen och de frågor som de brottas med, säger Mark Shilling, som är expert på området på konsultbolaget Deloitte, till IDG News.

Läs också: Så ska Botkyrka kommun bli bäst på BI

3. Kommer personalen att vilja använda det?
Visst måste dina analyslösningar kunna ge svar på dina frågor, men människor måste också gilla att använda dem. Ofta är det detta som är det stora slaget: Att få de anställda att verkligen använda produkterna. 
– Alla enterprisesystem genom historien har plågats av att människor inte vill använda dem, säger Ellie Fields. Du vill ju att de ska gräva ner sig och känna att det är en trivsam upplevelse.

4. Vad har de här verktygen för kapacitet?
Hur många samverkande användare tillåter det? Hur är det när det gäller antalet användare, konton och sidor? Vad har det för responstid? Du måste försäkra dig om att verktyget räcker för verksamheten och tillväxttakten.

5. Fungerar det med alla mina data?
Organisationer har data på många platser, i molnet, på egna servrar, i Exceldokument, webbloggar med mera. Fungerar det här analysverktyget med allting du har? Det gäller strukturerad data, ostrukturerad data eller semistrukturerad data. 
– En del verktyg kräver att du flyttar data innan du kan analysera den, eller att du för in den i deras proprietära system”, säger Ellie Fields. Vilka data arbetar jag med i dag och vilka data tror jag att jag arbetar med om ett par år? Stödjer den här produkten all detta?

6. Har ni verktyg som kan fylla analysbehoven för olika verksamhetsfunktioner?
Till exempel, kan dina verktyg ge ett 360-gradersperspektiv på en kund, leveranskedja, distributionseffektivitet och planering? Svaret på den frågan visar bredden av användningen över hela områden.

7. Är era prismodeller baserade på utfall och värde?
Att ha tillgång till data är bara det första steget på en analytisk resa. Framgångsrika analysprojekt handlar om att få fram utfall som skapar värde.
– Har ni haft någon form av värdebaserad prismodell tidigare? Vartenda mjukvaruföretag i dag mäts mot öppen källkod eller gratisalternativ. Så för att rättfärdiggöra varför någon ska plöja ner kapital i en investering så måste du ha prissättning som är kopplad till utfallet, säger Mark Shilling.

8. Vilka kunder använder era verktyg och varför? Har ni några referenser?
Lita på vad de säger, men verifiera det. Ingen chef köper en produkt för att vara pionjär på denna.
– Det ska vara beprövad teknik och därför är det viktigt med referenser, tillägger Mark Shilling.

Läs också: 2,1 miljoner svenska jobb kan automatiseras – med teknik som redan finns

9. Vilka säkerhetsfunktioner är inbäddade i din mjukvara? Hur kan du garantera säkerheten för den personliga informationen?
Datasäkerhet och datahantering är oerhört viktigt, särskilt i regulatoriska branscher, där det är lagstadgat.

10. Vilken färdplan gäller för er produkt? Hur hjälper ni era kunder med uppdateringar och migration till nya produkter? Hur sköter ni en sådan migration? Har ni program för att utbilda användare?
Dina analyslösningar kommer förhoppningsvis serva dig för en lång tid framöver. Precis som med mjukvara och lösningar – så är analyslösningar inte statiska. Shilling säger att du måste förstå mjukvarans livscykel, produktutveckling och förändring.