Sverige vill vara och är på många sätt framstående när det kommer till avancerade tjänster och tekniker, och har en befolkning med regelbunden uppkoppling till internet. Digitalisering har utvecklats till en slags teknologisk moderniseringsprocess, likt förra århundradets urbanisering och individualisering. Och det digitala samhället fortsätter att växa och bli allt större.

Läs också: Expert: Bättre att staten tar det lugnt än skyndar på digitaliseringen

I takt med att hela samhället förändras och blir allt mer digitalt, automatiserat och globaliserat förändras också arbetsmarknaden och arbetstagarnas beteende och behov. Vissa tjänster kommer inte längre att existera, nya tjänster kommer att uppstå och andra förändras. Nya plattformar, så som bland annat Kry.se, Airbnb, Uber och Truecaller kommer att fortsätta utvecklas, trycka bort mellanhänderna och ändra logiken för vissa organisationer. Utvecklingen ställer hårda krav på arbetsgivarna som måste våga vrida om och utmana sina organisationer för att kunna förändras och följa med i utvecklingen. Annars kommer de inte att attrahera framtidens arbetstagare.

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.

Nacka kommun har förstått att digitaliseringen inte bara är ett intresse utan en faktisk nödvändighet och har sedan länge befunnit sig i en digitaliseringsprocess med en god attityd inför förändringar som leder till förbättring och effektivitet. Både internt och externt.

Nacka är också den första kommunen i Sverige att ta in en stadsdirektörstrainee. Min roll innebär, utöver att jag skuggar stadsdirektören Lena Dahlstedt, att jag ska vara en del i Nackas förändringsarbete och pusha på i digitaliseringsprocessen. Detta ger mig, som medlem av millenniegenerationen, möjligheten att förändra och komma med helt nya perspektiv där digitaliseringen inte längre är något som skymtar i horisonten utan är en naturlig del i alla led.

Läs också: Modern rekrytering: Vad händer när allt fler väljer att starta eget?

Millenniegenerationen, alltså personer som är födda på 1980- och 1990-talet har en stark förändringsbenägenhet med internettekniken i sina gener. Och år 2025 kommer 75 procent av arbetskraften bestå av millennials. Enligt en rapport från Boston Consulting Group har Sveriges digitaliseringsindex samma år, 2025, sjunkit till plats 22. År 2011 var Sverige på plats 3 i världen.
Det går alltså inte att luta sig tillbaka och tro att alla behov är uppfyllda, då kommer digitaliseringsutvecklingen snabbt stanna av.

Organisationer måste kunna erbjuda en modern, växande och dynamisk arbetsmiljö, det krävs därför mer än penna, papper och pärm för att kunna tilltala generationen, särskilt när millennials uppfattas som en av de mest ifrågasättande.

Många organisationer har stora och framförallt äldre system, digitaliseringen kommer kräva investeringar och omfattande förändringar. Organisationer borde ha Google och andra helt digitala tjänster som förebild för det är den kvalitet som kommer förväntas. Det gäller att hela tiden blicka framåt, att våga utmana och framförallt utveckla. Vår tidigare framgång som ett digitalt land får inte stagnera.

Nina Khoi, stadsdirektörstrainee, Nacka kommun