Närmast har Clas Artvin varit globalt ansvarig för it-styrning på H&M och innan dess var han chef för en utvecklingsdivision där, och hade det globala ansvaret för BI och integrationer.

Nu tar han steget till SJ där han ska leda it-stabens 55 medarbetare. Idag har SJ runt 150 olika it-system men samtidigt pågår 35 projekt för att utveckla, byta ut och införa nya system.

Tidigare cio:n Björn Rosell slutade tidigare i år och har under mellantiden tillfälligt ersatts av Lena Herrman som är direktör för Strategi och affärsutveckling på SJ.

Clas Artvin tillträder som ny cio den 20 mars 2017.