Med blandade molnstrategier avses att användarna går med flera leverantörer. Det har många fördelar, men framför allt innebär det att cio:n inte blir låst till en och samma leverantör.

Det här är något som leverantörerna redan greppat och jätten i sammanhanget, Amazon Web Services, har redan skräddarsytt ett erbjudande för detta. Det kallas AWS+1, som alltså innebär att företagen utöver deras egen molntjänst använder ytterligare en publik tjänst.

Analysföretaget 451 Research tror att den här typen av tjänster blir standard på molnmarknaden framöver. I en rapport skriver de att dessa tjänster och den blandade molnstrategin, förutom att den motverkar inlåsningseffekter, också ger en ökad flexibilitet och bättre möjligheter att matcha applikationer och tjänster med egna verksamheten.

Läs också: 10 molntrender du måste ha koll på nästa år

Ytterligare en fördel är följande: Storföretagens investeringar i molnet börjar nu bli så stora att kostnaderna blir synligare i balansräkningen. Med en blandad molnstrategi är det enklare för en CIO eller CFO att visa på värde, valmöjligheter och flexibilitet, menar analytikerna på 451 Research.

Den här utvecklingen går hand i hand med framväxten av molnmäklare.

– Under 2017 kommer tillväxten av hybrida molntjänster visa vägen för ett brett användande av mäklare för att leverera rätt kombination av erbjudanden för att möta olika behov, säger William Fellows, analytiker på 451 Research till IDG News.

– Mäklare kommer att behöva erbjuda ett intervall av tjänster – deras egna såväl som tredjeparts- och partners – annars riskerar de att kunden går någon annanstans.

Deras framgång kommer att avgöras av hur lyckosamma de är när det gäller att hitta och leverera flera olika typer av molntjänster – men klart är att det här är en marknad där det finns potential, och de allra flesta leverantörer kommer på ett eller annat sätt att haka på trenden.

– Varje tjänsteleverantör – med undantag av de som bara satsar på att bygga ut den egna skalan – kommer att bli en molnmäklare, säger William Fellow.

Läs också: 10 tekniktrender som kommer äga agendan 2017

Under 2017 tror Fellows att tjänsteleverantörerna fokuserar på att expandera till orörda marker och tjänster högre upp i värdekedjan, som applikationshantering, säkerhets- och affärstjänster som är bortom infrastrukturen.

Han tror också att partnerskap – särskilt mellan bolag som alldeles nyligen setts som konkurrenter - leder till en explosion av nya tjänster och plattformar.

En sak är säker: Marknaden för molntjänster står inte still. Den fortsätter framåt med oförminskad styrka.