Det är undersökningsföretaget Ponemon Institute som tillsammans med IBM har undersökt hur kostsamma datastölder är. 383 företag i tolv länder deltog i undersökningen.

Den genomsnittliga kostnaden för en datastöld beräknas till fyra miljoner dollar, cirka 35,7 miljoner kronor. Undersökningen visar också att kostnaden per stulen datapost, till exempel information om en kund, är 158 dollar, cirka 1 411 kronor, vilket är en ökning med 15 procent sedan 2013.

Jämfört med föregående år är förändringarna klart mindre. Vad gäller totalkostnaden är ökningen 5,5 procent och för kostnaden per datapost 2,6 procent.

Läs också: Trumps cyber-tsars egen sajt är skrämmande enkel att hacka

En något deprimerande upptäckt i undersökningen är att kostnaden per stulen datapost bara reduceras med 10,1 procent för företag som har team för att hantera incidenter.

En intressant iakttagelse är att kostnaden per stulen datapost varierar kraftigt mellan olika branscher. Mest kostar det inom sjukvården med 355 dollar, cirka 3 172 kronor, och minst inom offentlig sektor med 80 dollar, cirka 715 kronor.

Det finns även variationer mellan de undersökta länderna, med USA som topp med en kostnad på 221 dollar, cirka 1 976 kronor, per stulen datapost.

Rapporten heter 2016 Ponemon Cost of Data Breach Study: Global Analysis.