För ungefär två år sedan blev begreppet digital ångest etablerat inom svenskt näringsliv, inte minst i ledningsgrupper då dessa plötsligt fick det främsta ansvaret för att ta vettiga it-beslut. Den digitala ångesten innebar att om man inte förstod sig på digitaliseringen så kändes risken överhängande att bli omsprungen av den egna branschens Airbnb eller Uber.

Sedan dess har digitaliseringen tagit fart ordentligt. I alla fall så debatteras den allt mer. Men även om betydligt fler nu inser vilken roll it och it-beslut har så verkar den digitala ångesten ännu inte ha släppt sitt grepp om de svenska storföretagen. Det visar en TNS Sifo-undersökning som gjorts på vårt uppdrag.

Undersökningen visar visserligen på ett ökat engagemang för it-frågor hos beslutsfattare. Framför allt är man numera mer proaktiv med att föra fram önskemål om specifika lösningar, ett specifikt system eller en specifik leverantör. Fler kan mer, helt enkelt.

Läs också: Så ska Botkyrka kommun bli bäst på BI

Men detta engagemang har också skapat högre krav på den interna kompetensen, vilket i sin tur lett till att förtroendet har minskat för den egna it-strategiska förmågan i organisationerna. Framförallt gäller detta beslutsfattare som är nära kund och affär, till exempel försäljnings- och marknadschefer. Man är även mer kritisk till kompetensen hos de som ansvarar för de it-strategiska besluten än tidigare.

Så vad är det för upplevd brist på kompetens, det vill säga digital ångest, som egentligen upplevs? Anser man till exempel att beslutsfattarna i organisationen inte bemästrar all teknik bakom digitaliseringen? I så fall är känslan av kompetensbrist begriplig. Men det betyder samtidigt att man är låst i ett traditionellt tänkande och saknar insikt i vad digitaliseringen faktiskt innebär. Man jämför sig förmodligen med de företag som är ”born digital” där allt är it och känner att man inte riktigt hänger med. Problemet är bara att dessa affärsmodeller inte är applicerbara på en stor del av företagen idag. Alla kan inte, och ska heller inte vara Airbnb och Uber – men de kan digitaliseras ändå.

Digitaliseringen kräver inte att alla ska kunna bygga nya datasystem eller att alla måste förstå hur it-systemen är uppbyggda. Det kan it-avdelningen göra även i fortsättningen. Det beslutsfattarna ska syssla med är utveckling och förändring av en traditionell verksamhet – med nya digitala hjälpmedel. Vilka behov har verksamheten och hur kan vi med digitala hjälpmedel tillgodose dessa behov och utvecklas? Om det saknas kompetens på dessa områden, det vill säga traditionell verksamhetsutveckling, då är det dags att vara kritisk. Eller snarare att invänta slutet.

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.

 
Så vilken är egentligen lösningen på den digitala ångesten? Förutom att inse att man inte behöver kunna bygga it-system för att kunna jobba med digitaliseringen så är en given väg att decentralisera it-besluten. Vår undersökning visar nämligen att de företag som gjort det, ofta mindre företag, har lyckats bättre jämfört med de större organisationerna där it-budgeten fortfarande ligger centralt.

Läs också: Fokus på användarupplevelsen nyckeln till ökad produktivitet

Genom att allokera en viss del av it-budgeten lokalt skapas nämligen större engagemang. Det leder även till större fokus på produktivitet och att man bedömer att it-organisationen är bättre utformad. Dessutom har ledningen med decentraliserad it-budget högre självupplevd kompetens för it-strategiska frågor.

Sammanfattningsvis är det alltså dags att inse att digitaliseringen genomsyrar allt – men även att it-strategisk kompetens inte nödvändigtvis innebär att förstå sig på it. Att förstå och vara kreativ kring hur it kan vara ett hjälpmedel för den egna organisationens utveckling, och att baserat på detta dessutom få ta it-beslut för sin egen, lokala organisation, är helt enkelt den rätta vägen för en lyckad digitalisering. Och dessutom det bästa receptet för att få bort den digitala ångesten för alltid!

Krister Dackland
Chef för avdelningen Large Enterprise IT solutions på TDC i Sverige