Elisabeth Stjernstoft är relativt nybliven cio på Tele2, eller chef för business it som rollen officiellt kallas. Hon är ett tydligt exempel på den förändring som cio-rollen genomgår. Hennes roll är nämligen helt inriktad på att vara förändringsledare och affärsutvecklare.

– Jag sitter i företagsledningen och min prestation mäts mot affärsmål, det vill säga samma parametrar som affärsverksamheten mäts mot, säger Elisabeth Stjernstoft.

Hon beskriver också sin roll som att vara kravställare mot den it som ligger i shared operations. Det ska jämföras med hennes tidigare roll som cio på Apoteket där hon också hade ansvar för utvecklingen av it-infrastrukturen.

Läs också: Stjernstoft lämnar Apoteket – blir cio på Tele2

– Det är en dubbel roll där det är lätt att fastna i nog så viktiga frågor som rör infrastruktur.

Då tar hon som exempel utvecklingsprojekt för att till exempel uppgradera affärsystem eller en Windowsplattform.

– Det är lätt att fastna i den typen av frågor och då blir det mindre tid över för innovation och affärsutveckling.

Hennes råd till cio:er som har denna dubbla roll är att se till att ha en operativ it-chef vid sin sida.

Hennes inställning till cio-rollen har stöd i en färsk undersökning gjord av konsultföretaget Cognizant, som bland annat visar att 73 procent av europeiska cio:er anser att de måste fungera både som digital strateg och förändringsledare. Ungefär lika stor andel, 68 procent, tror att deras ersättning kommer att baseras på organisationens värde.

I samma undersökning framgår att cio:erna tror att den framtida kompetensförsörjningen kommer att gå att lösa med traditionell rekrytering. Den digitala transformationen kräver samarbeten med eller uppköp av startups för att trygga kompetensförsörjningen, anser 70 procent av cio:erna.