Det har bara gått fyra veckor sedan Otto Dyberg började på sitt nya jobb på Envirotainer efter att ha lämnat sitt jobb som cio på Keolis där han varit i fyra år.

Envirotainer är ett svenskt bolag med runt 300 anställda över hela världen som producerar skräddarsydda kylcontainers för flygfrakt av läkemedel.

Det har funnits i 30 år men som för ungefär tio år sedan beslutade sig företaget för att fokusera på att frakta kylda läkemedel över världen. Det innebär intrikat logistik där Envirotainer samverkar med läkemedelsbolag, fraktbolag och flygbolag.

– Flyg och läkemedel är branscher som är starkt reglerade och det ställer stora krav på den tekniska utrustningen och de tekniska systemen, säger Otto Dyberg.

Läs också: Mer affärsutveckling och mindre it-infrastruktur för den moderna cio:n

– Det är mycket som måste certifieras.

Men nischen som Envirotainer har tagit är lönsam och företaget har växt kraftigt sedan strategin lades om och för fyra år sedan belönades det med Business Swedens Stora Exportpris.

– Vi är inne i en stark tillväxtfas och har vuxit med runt 25 procent per år de senaste tre fyra åren. Och det är det som lockade mig hit. att få vara med och bygga bolag, säger Otto Dyberg.

Den första tiden har han ägnat åt att få ett grepp om verksamheten genom många möten med olika personer i organisationen. Nu ska han sätta sig ner och göra en analys och utifrån den skapa en strategi framåt.

– Det handlar om att identifiera de lågt hängande frukter vi kan klara av rätt snart och även sätta mål på längre sikt. Jag räknar med att analysen ska vara klar under de närmaste veckorna.

Otto Dybergs cio-roll är ny och förutom att leda en organisation på runt tio personer sitter han också i företagsledningen. Och uppdraget är brett.

– När ett bolag växer så här fort så är det viktigt att alla tjänster, system och interna processer hänger med. Det är därför de tagit in mig för att jag ska ansvara för allt från a till ö. Från governancemodeller till att driva innovation och produktutveckling och att stötta affären. Det är min roll som cio att bygga en organisation som stöttar hela leveransen, säger han.

Liknar ditt nya uppdrag det på Keolis, det handlar ju mycket om logistik?

– Innan jag var på Keolis så var jag på Tobii Technology som också var ett lite minde bolag med en organisation som var spridd geografiskt i världen så på det sättet är det likt Tobii, Men det handlar ju också om logistik även om Keolis är ett mycket större företag. Så man kan väl säga att jag har nytta av allt det nu när jag börjat här.

På Envirotainer pågår redan i dag en mängd projekt – både interna och externa – och nästan alla projekt har it-komponenter konstaterar Otto Dyberg.

Framåt är internet of things ett viktigt område för bolaget. Redan nu har många containrar hunnit kopplas upp men målet är att allt som är ute och fraktas ska vara uppkopplat. Men det är inte bara att sätta på sensorer.

– Du vet själv hur det är med mobiler på flyg – vi kan inte bara låta allt vara uppkopplat under flygturen. Det gör att man inte kan använda vilken teknik eller vilken utrustning som helst.

Läs också: Så tog hon industriföretaget upp i Microsofts moln

Och det är inte heller alltid som frakten går till ett område som har en utbyggd infrastruktur.

– Då måste man fundera över om man ska använda satelliter eller något annat.

Men informationen från sensorerna är guld värd när man kan följa var alla containrar befinner sig. Under hantering på marken så kan yttre faktorer göra att skeppningar inte kommer med som de ska, då går det att snabbt få kontroll och planera om flödet.

– En annan viktig aspekt är att vi kan läsa av all den data som kommer in och se att temperaturen har hållits rätt. Det finns också mycket vi kan använda för internt bruk för att bygga tjänster. Det finns mycket att göra och det är väldigt kul produktutveckling, säger Otto Dyberg.