Internet of things lovar att förändra vår värld – och nu börjar det visa sig vilken potential det finns. Affärerna har börjat trilla in för konsultbolagen. Industriföretagen är redan i full gång med projekt där sensorer används för att koppla upp maskiner och prylar – och som kan användas för datainsamling, övervakning eller service.

Tidigare it-analytikern Niklas Zandelin arbetar numera i IoT-världen med företaget Eze Systems. Han beskriver marknadsläget så här:

– Det som har hänt är två saker: Det har först och främst kommit ut en massa smarta sensorer, knappar, termostater och så vidare på företagen. Det andra är att plattformarna kommit ut, ramverk som man kan bygga lösningar kring. Det som ska ske är att det ska byggas system och specifika applikationer mellan sensorerna och plattformarna.

Läs också: Volvo har kopplat upp en halv miljon lastbilar – och det är bara början

Enligt Zandelin skyndas utvecklingen på av två sorters aktörer. Dels de stora it-leverantörerna och dels de stora industriföretagen.

– Traditionella industriföretag gör stora investeringar. Gruvindustrin, transport- och logistiksektorn och fastighetsbranschen – med uppkopplade lås och energieffektiva lösningar – ligger långt framme.

Nyhetstjänsten IDG News listar de fem starkaste trenderna inom internet of things här:

1. Tänk bort det gamla – och visualisera en ny värld med IoT
Uppkopplade bilar och olika så kallade kroppsnära träningsprylar är väletablerade IoT-enheter i det allmänna medvetandet – men IoT tråcklar sig också in i vår värld på andra genomgripande sätt: Från energibranschen till detaljhandeln, i offentliga myndigheter för att ta några exempel.

Och för att börja med detaljhandeln. Den blir aldrig sig lik igen. Med nätverk av uppkopplingar länkas den fysiska och digitala världen samman i ett ekosystem av datorer, smartphones, butiker, fordon, kroppsnära prylar och så vidare. Det finns massor av spännande projekt antingen på gång eller redan i drift hos kedjor i framkant. ”Smarta hyllor” kan själva upptäcka när de börjar tömmas. Med rfid-sensorer ska man kunna ha koll på varor genom hela leveranskedjan. Andra system kan skicka personliga digitala kuponger till kunderna när de går in i butiken. Sensorer kan övervaka kvalitén på livsmedel.

IoT är som gjort för att förändra städer. Och en global studie som gjorts av analysföretaget Comptia visar att myndigheterna generellt är på tårna i den här frågan. Myndigheter på lokal, regional och statlig nivå är överens om att smarta städer-initiativ kommer att förändra det offentliga livet. Så många som hälften av de ungefär 200 personerna i beslutsfattande ställning som ingick i undersökningen uppgav att IoT definitivt kommer att skapa värde. Ytterligare 39 procent uppgav att det förmodligen kommer att göra det. 11 procent av myndigheterna har redan ett formellt IoT-initiativ som rullar och 25 procent har någon form av pilotprojekt. Vattenhantering, energieffektivisering, transporter, säkerhet och miljö är exempel på viktiga områden där IoT kan spela en viktig roll.

En annan bransch som är på tårna när det gäller internet of things är reseindustrin. Många flygbolag, operatörer, tillverkare utvecklar IoT-teknik för att förbättra resenärernas upplevelse, säkerhet, underhåll och resultat. Tågoperatörer har börjat använda IoT-teknik både för att förhindra urspårning och som ett sätt att öka vinsten för varje rutt.

2. In med drönarna – för att samla in realtidsdata 
Här har det funnits en del regulatoriska hinder, men det har skett lättnader – och i framtiden lär små obemannade flygfarkoster kunna leverera en hel mängd data. Ett exempel på dessa lättnader från Sverige var när regeringen tidigare i vintras föreslog ett undantag för drönare i kameraövervakningslagen – för att inte försvåra användandet av den nya tekniken.

Det finns gott om internationella exempel på hur företag börjat använda drönare för att samla in data. I USA finns exempel på hur försäkringsbolag låter drönare flyga över skadad egendom för att ta bilder och video, eller som testar drönare för att upptäcka brandrisker och sensorer för att upptäcka skador på motorfordon.

Läs också: Snabba puckar livsfarligt för säkerheten i internet of things

3. IoT och digital transformation går hand i hand
Data från enheter och analysverktyg för att bearbeta denna information är pådrivare för de stora företagens digitala transformation. Att koppla upp enheter är bara första delen av internet of things-produktionen. Magin sker när analyser omvandlar denna data till beslutsstöd. Här måste cio:n spela en roll.

Ett praktexempel här är det 123-åriga företagskonglomeratet General Electrics med sina 300 000 anställda och 117 miljarder dollar i omsättning. De genomgår en total revolution med vad de kallar Industrial Internet of things (IIoT).

”Då GE förändrar sig självt för att bli världens ledande digitala industriföretag, så ska detta förse våra kunder med de bästa industrilösningarna och mjukvara för att lösa verkliga problem. Detta kommer att göra att vi växer vår mjukvara- och analysverksamhet från att ha omsatt sex miljarder dollar 2015 till att bli ett av världens tio största mjukvaruföretag 2020”, uppger företaget.

I Sverige sitter Volvo i förarsätet när det gäller IoT. Åtminstone enligt IoT-experten Tamara Dull.

– Det Volvo gör med den uppkopplade bilen är kanske det mest imponerande just nu, sa hon i en intervju med Computer Sweden.

Och när det gäller Volvos lastbilar så är ett av de nyaste initiativen ett forskningsprojekt inom EU som syftar till att avlägsna kablar i bilen och ersätta dem med trådlösa sensorer.

– Vi ser en stor potential för framtiden med de trådlösa sensorerna. En viktig del är att vi kan avlägsna stora mänger koppar och plats, vilket är bra för miljön, säger Dhasaraty Parthasarathy, utvecklingsingenjör för Volvokoncernen.

Läs också: Nu vill Microsoft säkra alla uppkopplade prylar

På ett år skulle 5000 kilometer kabel kunna sparas, vilket motsvarar 18 ton koppar och 33 ton plast.

Ytterligare exempel på uppmärksammade projekt är den globala it-leverantören Avnet som bygger en IoT-lösning för förebyggande maskinunderhållning. Sensorerna gör de anställda uppmärksamma på potentiella mekaniska fel.

4. Nya tider kräver nya kompetenser 
2020 väntas en kvarts miljon IoT-applikationer utvecklas. Det här innebär naturligtvis möjligheter för skickliga utvecklare.

Precis som andra omstörtande tekniker som driver digital transformation, så kommer de förändringar som IoT medför påverka behovet av personalens kompetens, och den utbildning som de behöver.

Kompetens som design av kretsar och säkerhet kommer att vara kritiska, men IoT påverkar också kunskapsbehovet på andra sätt. Det kommer att behövas personer som kan programmering av kontrollenheter, som har kunskap inom autocad, maskininlärning, big data och gps-utveckling för att ta några exempel.

5. Säkerhet och integritet är fortsatta IoT-spöken – cio:n spelar nyckelroll
Internet of things medför otaliga fördelar, men vi får inte tappa säkerhetsaspekten. När det gäller många av de sensorer och enheter som kommit ut på marknaden så har varken säkerhet eller integritet varit första prioritet.

Internet of things kommer sannolikt att gå en ljus framtid till mötes inom sjukvården, men det har varit flera allvarliga säkerhetsproblem. Tillverkare måste göra mer för att säkra enheter och cio:er på till exempel sjukhus måste vara mycket uppmärksamma på säkerhetsfrågor.

Och detta gäller naturligtvis inte bara denna sektor. Cio:er måste kräva bättre säkerhet, och de måste veta vad för enheter som finns i företagets nätverk – för att sedan kunna bygga en tillförlitlig säkerhetsarkitektur för internet of things.