Paul Miller, analytiker på Forrester Research, håller koll på den aktuella molntrenderna. Här är de fem viktigaste, enligt honom:

1. Stark tillväxt för publika moln

Privata moln, som länge haft störst marknadsandel, kommer att hamna efter publika moln.

– Tillväxten för privata moln har i det närmaste upphört, medan tillväxten för publika moln har tagit fart, säger Paul Miller.

Leverantörerna av publika moln har investerat stort i datacenter runt om i Europa och kan därmed garantera kunden att den har kontroll på sina data. Dessutom har de publika molnen helt enkelt fått bättre funktionalitet i kombination med att säkerheten blivit bättre.

Läs också: Så ska Microsoft skydda Azure-kunder mot patenttroll

Men det är inte i första hand kostnadsjakten som driver på användningen av publika moln.

– Snarare är det möjligheten att ta fram nya tjänster på kortare tid och det är ett krav som dagens cio:er lever med.

2. Legacysystem på väg upp i molnet

Tidigare har det i första hand varit nyutveckling som skett i molnet, men det håller på att ändras.

– Nu börjar företag att transfomera sina legacysystem till molnet. Det gäller till exempel affärssystem.

Kravet på agilitet driver utvecklingen, men när det gäller exempelvis affärssystem så kan behoven av mobilitet och att släppa in kunden endast uppfyllas genom olika slag av molnlösningar.

3. Europeiska leverantörer accepterar USA-dominansen

Hittills har de europeiska molnleverantörerna försökt att stå emot trycket från de stora amerikanska leverantörerna, men nu ändras inställningen. Utvecklingen påskyndas av att kunderna föredrar tjänsterna från exempelvis Amazon, Google och Microsoft.

– Nu försöker de europeiska leverantörerna istället att hjälpa kunderna att använda de amerikanska molntjänsterna på bästa sätt.

Det kan till exempel vara att garantera en svensk kund behåller de data som inte får lämna landet inte heller gör det.

– Samtidigt försöker de europeiska molnleverantörerna undvika att reduceras till att bli återförsäljare åt de amerikanska.

4. Räkna med kinesisk prispress

Under de senaste tolv månaderna har kinesiska molnleverantörer, som Alibaba och Huawei, investerat i datacenter i Europa. Alibaba invigde nyligen ett stort datacenter i Tyskland.

– Det är alltså upplagt för en priskonkurrens på molntjänster, som liknar utvecklingen på telekommarknaden.

Läs också: Hela statens it-drift kan samlas i statlig molntjänst – sparar miljarder

I första hand gäller det de större marknaderna, men Paul Miller räknar med att de kinesiska molnleverantörerna också går in på de mindre marknaderna.

– Jag är övertygad om att Huawei snart lanserar sina molntjänster i Sverige.

5. Containertekniken gör molnet effektivare

Räkna med stark tillväxt av containertekniken och i synnerhet Dockers plattform. Containrar i molnet ökar flexibilitet avsevärt och underlättar flytten av applikationer mellan olika datacenter.

Containrar är små virtuella maskiner där operativsystemet, till exempel Windows, kan användas av flera containrar utan att operativsystemen är en komponent i var och en. Paul Miller uppskattar att exempelvis Google tillför två miljarder containrar i sitt moln varje vecka.

Tjänster som Gmail och Youtube körs idag i containrar.

– Med den här tekniken går det snabbare att flytta applikationer mellan datacenter och att skala upp användningen. Containertekniken är definitivt något som en cio bör hålla koll på, säger Paul Miller.


Den 19 april talar Paul Miller på vårt event Cloud Confessions i Stockholm. Läs mer här.