När vi på IBM har frågat företagsledare över världen vad som har störst påverkan på deras verksamheter är teknik den faktor som ökat mest i betydelse de senaste tolv åren. För tio år sedan rankade vd:arna teknik på sjätte plats över de viktigaste externa faktorerna som har störst inflytande på deras verksamhet. I den senaste undersökningen satte de tekniken på första plats, före kompetensförsörjning, regulatorisk påverkan och externa marknadsfaktorer.

Det är ju egentligen inget konstigt. Världen upplever en digital och mobil transformation, med mer information tillgängligt snabbare i fler medier och kanaler än någonsin tidigare. Till detta kommer möjligheterna att hantera och analysera information, som har potential att förändra nästan varje aspekt av ett företags verksamhet.

Läs också: Nu kommer den kinesiska invasionen – fem molntrender att hålla koll på

På tekniksidan är en av de starkaste komponenterna molntjänster. 2012 uttryckte endast 34 procent av de företagsledare vi frågade att de hade en klar plan för att anamma cloud computing. 2016 sa hela 78 procent att deras molninitiativ var en viktig och helt integrerad del i deras affärsplaner.

molnanvändning
Källa: IBM Institute for Business Value analysis

I vår undersökning framgår också att de företag som vi kan kategorisera som framgångsrika i mycket större utsträckning har anammat och ofta även implementerat en genuin molnstrategi än sina mindre framgångsrika konkurrenter.


molnanvändning
Framgångsrika företag har i större utsträckning en strategisk molnstrategi. Källa: IBM Institute for Business Value analysis

Skillnaden är så stor som 2,6 gånger, där 57 procent av de framgångsrika företagen har fullt integrerade molnstrategier, mot enbart 22 procent av de mindre framgångsrika konkurrenterna.

Den främsta orsaken för att driva molninitiativ är att sänka den totala ägandekostnaden för teknik och att undvika att binda sig till långvariga kostnader för nya icke värdeskapande lösningar.

Det här är en artikel från Expert Network
 
Att effektivisera verksamheten är också en viktig drivkraft. Ett exempel är att utnyttja molnbaserade lösningar från externa parter för komplexa funktioner och processer, som exempelvis kreditupplysningar. Molnet kan också göra avsevärd skillnad i utvecklingsarbetet, för att snabbt kunna ta fram prototyper för nya tjänster. Och när det är dags att lansera nya tjänster ger molnbaserade lösningar snabbare time to market, färre driftstopp och högre tillgänglighet.

Även om moln är allmänt erkänt som en teknisk game changer, finns det mer att hämta när det gäller att driva innovation. Faktum är att molnet erbjuder möjligheten att förändra konkurrensen och affärsmodellerna i grunden. För att dra nytta av molnpotentialen måste dock den interna verksamheten förändras och i många fall också den relation verksamheten har med kunden och externa partner.

Inte minst viktigt är också att molntjänster är en förutsättning för saminnovation, där verksamheten driver nya affärs- och marknadsmöjligheter tillsammans med partner och andra verksamheter, något som är på väg att bli en förutsättning för att få rätt tillgång till expertis och rätt kompetens idag.

Läs också: Varning för inlåsning när företaget växlar upp i molnet

En viktig del i öppen innovation är att bjuda in externa parter i idégenereringsfasen eller i genomförandefasen. För att detta ska bli möjligt krävs oftast tekniskt stöd, fri tillgång till data och öppna plattformar, så att befintlig kunskap och verkliga insikter kan tas tillvara och göras tillgängliga för alla som behöver dem. I den konkreta genomförandefasen är det nästan ännu mer avgörande, då gemensamma utvecklingsmöjligheter krävs.

Exempel på att öppen innovation har fått luft under vingarna är bland annat Teslas beslut att göra om företagets samtliga patent till öppen källkod, eller mängden Hackathons som organiseras i Norden inom olika branscher. Även med insikten att konkurrenter kan utnyttja denna utveckling, anser man ändå att fördelarna med öppen innovation uppväger denna risk.

Fakta

Befattning: Cloud advisor
Företag: IBM
Linkedin: Johan Westman
Twitter: @jn_westman
E-post: johan.westman@se.ibm.com
Hemsida: www.ibm.com/se
Expertområden: Molntjänster. Organisationsutveckling med it som grund.
Bakgrund: Flera seniora roller från såväl leverantörs- som beställarsidan, har även arbetat som affärsutvecklare. Stor erfarenhet av att driva organisationsutveckling med it som grund.