På Stora Infradagen i januari samlades marknadens ledande infrastrukturbyggare. Arrangemanget leddes av Maskinentrepre­nörerna, och ingången till Näringslivets hus i Stockholm ramades in av gula grävmaskiner. Som en av föredragshållarna fokuserade jag på skillnaden mellan att skapa värde och fånga värde – och det är här jag ser en klyfta mellan de organisationer som är bra på digitalisering och de som lyckas betydligt sämre.

Fler och fler industrier ökar sina it-investeringar. Hajpen tas på allvar, och företagen står i kö för att bli moderna, kliva över på rätt sida av den digitala klyftan.

Problemet ligger i att mycket av spelet redan är tillrättalagt.

Läs också: Forskare: ”Efter krisen väntar 30 år av uppsving”

Låt oss ta ett konkret exempel. När pro­­dukter och verktyg blir mer uppkopplade, blir det vi använder för att skapa värde även datakällor. Grävmaskinen blir sin tillverkares förlängda arm. De data som samlas in är i många fall dolda för slutanvändaren – vi skapar alltså värde för någon annan utan att ta del av fångandet av detta värde. Då riskerar vi att missuppfatta vår roll i ekosystemet: istället för att våra investeringar gör oss till digitala ledare, blir vi exploaterade. Någon annan fångar värdet vi skapar.

För företag med digitala affärsmodeller och digitala plattformar är detta baskunskap. Vi vill göra det möjligt att samskapa värde, med syftet att skapa mekanismer för att fånga detta värde. Förmågan att kapitalisera på digitaliseringen ligger med andra ord i hur duktiga vi är på att fånga värdet. Värde­skapande blir något som den tjänande klassen och konsumenterna sysslar med.

Värde­skapande blir något som den tjänande klassen och konsumenterna sysslar med.

Denna inställning skapar dock avsevärda analytiska fallgropar för den som vill positionera sig i relation till den digitala klyftan. Hur mycket investerar vi i att skapa respektive fånga värde genom digitalisering? Hur ser vår befintliga roll i ekosystemet ut? Vem försörjer vi med data, vem låter vi komma ännu närmare oss än våra närmaste vänner? Hur skulle vi kunna vända detta passiva skapande till ett aktivt fångande? Hur kan vi kapitalisera på våra dataströmmar?

Läs också: Forskare varnar för överdos av styrning

Alla har vi en fot i både värdeskapande och värdefångande. Men om vi ska bli ledande måste vi på allvar fundera på hur vi byter tyngdpunkt. Det här är inget nytt. Vi står redan i full split – det är dags att på allvar bestämma vad som är rätt sida för oss.