Drömmen om ett mänskligt användargränssnitt är inte längre en dröm. De senaste landvinningarna inom artificiell intelligens, AI, gör att utvecklingen närmar sig med stormsteg. AI är på väg att bli det nya UX.

– Människan har hittills behövt anpassa sig efter tekniken, men nu är det tvärtom. Vi är på väg att få teknik som anpassar sig efter människan, säger Joel Hofgren, som är konsult på Accenture.

Slutsatsen är en av de fem huvudspaningarna för 2017 i Accentures årliga rapport Technology Vision, där 5400 it-beslutsfattare har sagt sitt om årets trender.

Hela 79 procent av de tillfrågade i rapporten uppger att AI revolutionerar sättet att samla information från sina kunder och att interagera med dem.

Läs också: Att prata med datorn kommer att förändra mer än vi tror – bottar överallt på MWC

Redan idag ser vi exempelvis att Spotify använder AI-motorer för att ta fram spellistor skräddarsydda för individuella lyssnare.

– Vi är i början av en utveckling där AI används av organisationer både för att interagera med sina kunder och med sina medarbetare, säger Joel Hofgren.

Ett annat exempel är bankerna, som svenska SEB, som använder AI i sin kundtjänst. Och de lär snart bli fler. På marknaden finns särskild mjukvara för att utveckla just digitala kundtjänster.

Som CIO idag är det ett måste att följa utvecklingen inom AI,även om man självklart inte måste förstå tekniken i detalj.

– Och titta inte enbart på vad de etablerade leverantörerna kommer med, utan också på vad helt nya leverantörer erbjuder, tipsar Joel Hofgren.

– Utvecklingen går så snabbt idag, så vi noterar att stora organisationer har en funktion som enbart följer teknikutvecklingen. Missar man något riskerar man att hamna på efterkälken.

Joel Hofgren noterar att företag som varit tidigt ute med att använda big data har ett visst försprång även när det gäller AI. Hanteringen av egna data blir en viktig komponent för att skapa en digital kundtjänst till exempel.

En viktig, och grundläggande, faktor, som driver på utvecklingen av AI är att den samlade datorkraften har utvecklats enormt. Och tillämpningen av AI är inte enbart mot kunderna, utan också mot de egna medarbetarna.

Läs också: Bankerna tar täten i AI-racet – nu möts kunderna allt oftare av bottar

En annan trend som lyfts fram i rapporten kallas"workforce marketplace" och handlar om framväxten av en ny och mer marknadsdriven kompetensförsörjning. Digitaliseringen tvingar organisationer att bli mer anpassningsbara och snabbrörliga. Hierarkier ändras. Historiska organisationsmodeller och anställningsformer förändras. Det kommer att växa fram nya marknadsplatser, för en mer effektiv kompetensmatchning. Andelen frilansmedarbetare ökar.

Hela 84 procent av de tillfrågade uppger att de planerar att öka användningen av oberoende frilansmedarbetare. Idag finns digitala plattformar för att underlätta transformationen.

– När nya projekt startas behövs effektiva digitala plattformar för kompetensmatchning. De är till nytta både för organisationen och för den externa specialisten.

Fakta

1. AI är det nya användargränssnittet

2. Teknikutvecklingen blir mer mänsklig

3. Det digitala ekosystemet blir företagets makrokosmos

4. Kompetensmatchingen förändras

5. Se bortom det som existerar idag