Just nu pågår Mobile World Congress i Barcelona och ett av årets stora teman är, precis som förra året, internet of things. Fast till skillnad från förra året så börjar det hända saker på allvar nu. Framför allt är det i tillverkningsindustrin som väntas göra de största investeringarna i IoT.

Med hjälp av internet of things i kombination med big data och analys kan företagen optimera sin verksamhet och få insikter som ger affärsfördelar. Samtidigt som möjligheterna är stora är det inte bara att slänga in sensorer – fortfarande finns den gamla infrastrukturen kvar att ta hänsyn till.

John Fryer som ansvarar för IoT-produkter för industritillämpningar på Stratus Technologies pekar för Network World ut fem saker som industriföretag ska fundera på för att klara skiftet till IoT.

1. Slå ihop it-avdelningen med produktionssystemsteamet
Ett hinder är att kulturen ofta skiljer sig rejält mellan de som jobbar med industrisystemen som styr tillverkningen och de som jobbar på it-avdelningen. Medan it-avdelningen i det närmaste definieras av ständig förändring så finns det ofta en obenägenhet att förändras och ta risker bland dem som arbetar med tekniken på produktionssidan.

Läs också: Fem trender du behöver ha koll på inom internet of things

Automatiserade industrisystem används ofta snudd på oförändrade i decennier eftersom stabiliteten är A och O i en värld där produktionsavbrott slår hårt mot intäkterna. Det kulturella gapet måste överbryggas om IoT verkligen ska kunna utnyttjas fullt ut eftersom det är en teknik som vävs in i båda världarna.

2. Integrera systemen
Inom industrin arbetar ofta automatiserade system utan att knytas ihop vilket leder till att data lagras i olika silos. En annan utmaning är att många industrisystem som driver produktionen använder sig av utdaterade applikationer som knutits till den specifika hårdvaran. Det gör att det är svårt att integrera den data som krävs för avancerad dataanalys.

En nyckel för att komma närmare internet of things är därför att se till att de nya system som kommer in består av komponenter som baseras på industristandard som tillåter interoperabilitet. Att kunna dela och konsolidera data är nyckeln till att på allvar få ut nyttan av internet of things.

3. Utrustningen måste moderniseras
Innan det går att på allvar få ut potentialen ur nästa generations, big data-drivna, intelligenta automatisering gäller det att modernisera grunden som den ska byggas på. Första steget år att titta på infrastrukturen för industrisystemen.

Ofta finns gammal hårdvara kvar och servrarna kör operativsystem och mjukvara som är utdaterad. Varje applikation körs på sin egen dedikerade pc och systemen har inte sett patchar på åratal.

Det här är ett arv som skapar problem. Först och främst är de svåra att säkra – det är inte ens säkert att det finns patchar kvar för de gamla operativsystem och applikationer som körs, eller så måste allt uppdateras separat.

Den andra stora utmaningen är att systemen inte går att koppla ihop. Internet of things kräver ett flöde av data och det i sin tur kräver konnektivitet mellan industrisystemen och it-systemen. Kopplar man ihop dem via ip-nät skapas fler sårbarheter.

Och till sist är det en utmaning att hantera hela den komplexa, sammankopplade infrastrukturen.

4. Investera i virtualisering
Ett sätt att öka interoperabiliteten och förenkla uppgraderingar av applikationerna är att virtualisera. Att lägga flera applikationer på en virtuell server baserad på standardhårdvaraminskar antalet fysiska system som måste köpas in, konfigureras och underhållas.

Läs också: Ingen kommer undan orkanen av ny teknik – förbered er

Samtidigt är det en utmaning. Att konsolidera både it-system och produktionssystem på en fysisk maskin gör att riskerna som tidigare varit utspridda på flera punkter samlas på en punkt. Det kan öka risken för att systemen går ner. Så det är oerhört viktigt att ta fram en tillgänglighetsstrategi för att lyckas med IoT-implementeringen.

5. Se till att utrustningen är lättskött
Men det kanske allra viktigaste när det gäller att avgöra om ni är redo för IoT är att se till att det är enkelt att serva systemen och utrustningen. Prioritera det som kan skötas på distans och bygg din tillgänglighetsstrategi runt lösningar som är lättskötta och pålitliga.

Genom att använda lösningar som inte kräver ständig handpåläggning skapas också tid för personalen att fokusera på viktigare saker som att analysera all den nya data som genereras.