På industrijätten Sandvik har man börjat jobba med Microsofts Data Mining Tools och Neural Network Algorithm.

– Vi köper analysmotorer för olika delar av vår verksamhet, men att kalla det AI är nog att gå för långt. Det handlar snarare om fördefinierade informationsmodeller med färdiga analyslösningar, säger Johan Ekbom, som är director business support & IT.

– Inom Manufacturing supply chain performance har vi börjat titta på AI, men än så länge använder vi det bara i mycket liten mån, Microsoft Data Mining Tools och Microsoft Neural Network Algorithm för kvalitetsavvikelseanalys. IBM har ett nytt verktyg som vi tittar lite på, som kan vara intressant för mer ad hoc-analys. Det i kombination med större big data- eller molnlösningar kan nog ge en del intressanta produkter framåt.

På vilket sätt skulle AI kunna stötta er verksamhet i framtiden?

Johan Ekbom, Sandvik.
Johan Ekbom, Sandvik.

– När leverantörernas analysmotorer har inbyggd AI för att direkt läsa ur källsystemen kan vi minska integrationskostnaden. Det blir en brytpunkt när detta slår kommersiellt.

– Det kommer att börja med kommersiella datakällor som de sociala nätverkslösningarna och de stora applikationsplattformarna. (SAP ERP, Microsoft CRM, Siemens Production Software). Till en början kommer det vara mycket nischade AI, expertsystem med fokus på marknadsanalys och sådant som rör trender, konkurrenter, brand, inköp, logistik, tillverkning och så vidare. Senare kan det nog komma cross-domain AI – men det ligger nog tio år bort.

Om du ser några år framåt i tiden, vilken roll spelar AI för din bransch?

– Jag tror att AI kommer att slå igenom brett på en rad olika fronter de närmaste tio åren. Och det på sätt som vi inte kan ana idag. Först på konsumentsidan med röst- och videoigenkänning, nära Turing-nivå på Siri, extremt personliga tränings- och hälsoappar, hemma-AI for IoT-styrning och så vidare. I tillverkningsindustrin kommer vi att se assisterad styrning av robotar och maskiner.

AI kommer att slå igenom på en rad olika fronter de närmaste tio åren, på sätt som vi inte kan ana idag

– Jag tror även att forskning & utveckling kommer att använda mycket större informationsmängder, och därigenom kommer att kunna göra nya materialgenombrott mycket snabbare. På så vis går det att simulera hela tillverkningsprocesser på ett helt nytt sätt.

Läs ocksåDarpa-projekt kan betyda slutet för Turing-erans datorer


Jesper Jaquet, cio, Mysafety.
Jesper Jaquet, cio på Mysafety.

Litorina-ägda Mysafety Försäkringar jobbar med ID-skydd och vardagssäkerhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Ryssland och Ukraina.

– Just nu driver vi inget projekt direkt mot AI eller maskininlärning. Dock är det lite av en definitionsfråga. Det närmaste AI vi har idag är Proofpoint, IDS och andra säkerhetssystem som har logik som gör att de förbättrar sig själva efter förutbestämda regler, säger CIO Jesper Jacquet.

Inom vilka områden skulle ai kunna stötta er verksamhet i framtiden?
­
–Säkerhet, analys och marknadsföring.

Om du ser några år framåt i tiden, vilken roll spelar ai för din bransch?

– För försäkringsbranschen tror jag att ai kan spela roll både vad gäller premieberäkning, riskhantering och beslutsstöd för affären i många frågor, säger han.

Läs ocksåCandy Crush-King samlar in 1,5 terabyte data per dag – så analyseras allt


Emil Dahlin, cio, Svevia
Foto: Peter HolmgrenEmil Dahlin, cio på Svevia, ser konkreta möjligheter att bli konkurrenskraftigare med AI.

Vägverket-avknoppade Svevia bygger och sköter vägar och infrastruktur och är ett av de största anläggningsföretagen i Sverige. Cio Emil Dahlin ser stora och konkreta möjligheter med artificiell intelligens.

– Vi driver just nu ett 3d- och Hololens-projekt för avbildning av stora landområden. I och med det har vi funderat över möjligheten att använda AI för att uppmärksamma avvikelser i 3d-bildserier relaterat till avsyning av vägsträckor som inte går att analysera med traditionell teknik, säger han.

Ser du fler ställen där AI skulle kunna stötta er verksamhet i framtiden?

– I våra anbud för drift och underhåll har vi oftast bara 30 dagar på oss att uppskatta kostnaden för ett flerårigt kontrakt. Genom att avbilda vägar och omgivning med hjälp av 3d-teknik och någon form av crowdsourcing-lösning för foton i gatuvy skulle vi kunna placera avvikelserna i sitt sammanhang och skapa avvikelseanalys med hjälp av maskininlälrningsverktyg som till exempel Tensorflow.

Om du ser några år framåt i tiden – vilken roll spelar AI för din bransch?

– Långsiktigt blir data en tillgång som traditionella verktyg inte längre kan hantera – mer öppna data från myndigheter, internt insamlade data, inköpta data. Visualisering, geografi och AI-triggers kommer att växa in i beslutsstöden, både för nu-analys och för att förutsäga framtida avvikelser. Att snabbt, på kortast möjliga tid från avläsning av vägar, få hjälp av ett AI-beslutsstöd med att hitta error-hotspots på motsvarande 50–200 mil väg – det skulle bidra med avgörande konkurrenskraft för vår drift- och underhållsverksamhet.