Dataanalys är hett. Nästa år förväntas investeringarna i big data och dataanalys att vara 150 miljarder dollar totalt i världen.

Tillväxten förväntas ligga på över 10 procent om året, vilket gör att investeringarna år 2020 kommer att vara 210 miljarder dollar. Allt enligt en rapport från analyshuset IDC.

Hittills har företag investerat mest i BI, men nu vidgas spannet till att även omfatta big data och analys, under samlingsbegreppet BDA. Det konstaterar Jan Horsager, som är research director vid IDC i Danmark.

Trenden är densamma i våra nordiska länder. Och enligt Jan Horsager har cio:n en betydelsefull roll att spela i sammanhanget.

– Cio:ns uppgift är att göra data till en tillgång i organisationen. Påvisa att data är den nya råvaran för affärerna, säger han.

En minst lika viktig uppgift för cio:n är att skapa en realistisk inställning till vad investeringarna kan ge. Företagsledningar har i allmänhet höga förväntningar på snabba resultat, men det är inte alltid de infrias.

– Mitt övergripande råd är att ta det lugnt. Börja med att analysera vilka data ni har tillgång till och hur värdefulla de är, säger han.

Realtidsdata kommer starkt, här gäller det att ta ställning till om och hur det kan bidra till att utveckla affärerna.

– Överhuvudtaget gäller det att informera ledningsnivån om vilka investeringar som behövs. Men det gäller också att peka på vad organisationen inte ska investera i, tipsar Jan Horsager.

Läs mer: Han lyfter SAS med dataanalys och artificiell intelligens

IDC har inga specifika siffror på hur stora investeringarna i BDA är i de nordiska länderna. men en undersökning från slutet av förra året visar att omkring hälften av företagen använder det, och 20 procent planerar att börja eller utvärderar och tar ställning.

Banker, tillverkande industri, processindustri, offentlig sektor och konsultverksamhet tillsammans står för nästan hälften av investeringarna i BDA. Banksektorn använder det främst för att detektera bedrägerier och för riskanalys. Telekombranschen använder det för nätplanering och optimering.

Läs också: Ingen kommer undan orkanen av ny teknik – förbered er

Köparsidan domineras av it och affärsutveckling, som tillsammans står för 50 procent av investeringarna i år. Mjukvara står för 14 procent av investeringarna, servrar och lagring för 9 procent.

Det går inte i dagsläget att säga att molntjänster dominerar.

– Det är en mix av molntjänster och investeringar i egen infrastruktur. När det gäller utbudet av tjänster och produkter kan vi konstatera att alla etablerade leverantörer satsar stort, säger Jan Horsager.

Fakta

Visa organisationen, inte minst på ledningsnivå, hur dataanalys bidrar till affärerna. Data är den nya råvaran.

Visa hur investeringarna ska se ut framöver.

Ha is i magen.

Analysera vilka data organisationen har tillgång till och hur de kan skapa värde för affären.