Sedan it:s begynnelse har it-ansvariga sett det som sin främsta plikt att säkerställa att verksamhetens it inte spretar för mycket åt olika håll. På grund av ekonomisk press från cfo:n har allt för många it-avdelningar gjort allt för att inte tappa kontrollen – vilket har gett begränsade medarbetare, tröga verksamheter och stressade it-avdelningar.

Under de senaste åren har den lavinartade ökningen av uppkopplade enheter förändrat spelplanen. Enligt en färsk undersökning från VMware menar sju av tio företagsledare i Sverige att teknikansvaret redan har gått över till verksamheterna. Då allt fler anställda hanterar allt mer data på allt fler typer av enheter kommer denna trend knappast avstanna.

Läs också: ”Svenska företag snålar med säkerheten – det kan stå dem dyrt”

Faktum är att internet of things stundande genombrott innebär en informationsexplosion som gör att it-avdelningarna måste omdefiniera sin roll från grunden, en gång för alla. It kommer inte längre kunna vara en central stödenhet som konsoliderar applikationer utan bör snarare verka som en dold grund i kärnverksamhetens leverans. För att detta ska bli verklighet måste cio:en få friare tyglar. Ett lämpligt steg i en sådan utveckling är att denne rapporterar direkt till företagets vd, utan cfo:s inblandning.

För i en värld där det viktigaste man har är det digitala förtroendet mellan företag och kunder går det inte att se it som en utgift. Företagets viktigaste uppgift är att hantera information på enhetligt sätt och samtidigt vara flexibel nog att inte bromsa organisationens innovatörer. Man överlever bara om man ger it-avdelningen verktyg att kunna förhöja värdet för konsumenten och användaren.

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.

Hur tjänar man då pengar på it utan att se it som en kostnad? Det är förvånansvärt enkelt.

Det krävs ”bara” att man förstår vilka företagets kunder är och identifierar deras behov. Om man sedan analyserar lagar och regler, risker och utmaningar, så blir det tydligt vilka lösningar och leverantörer som verksamheten behöver.

Genom att implementera virtuella policys och säkerhetslager över hela arkitekturen kan it-ansvariga ge medarbetare möjlighet att konsumera it på vilken typ av enhet som helst utan att man behöver kontrollera det dagliga användandet. Detta möjliggörs med hjälp av hybridmolnlösningar som kontrollerar identiteten hos användaren och automatiserar all teknik innanför applikationerna.

Läs också: ”Strunta i tekniken – det är inte it-avdelningen som ska ordna digitaliseringen”

På detta sätt kan it-ansvariga ställa in vem som när, var och hur bör få tillgång till känslig data och vad som får göras med den – detta utan att medarbetaren själv behöver förstå tekniken bakom. En sådan modell ger medarbetare möjlighet att fokusera på affären och it-avdelningen arbetsro att sköta driften i fred – även om de ekonomiska kalkylerna inte är utformade på samma sätt som förr.

Det är så man gör företaget framgångsrikt i längden.

Per Gustafsson, Regional Director & Country Manager, VMware