Claes-Håkan Johansson, som tidigare var cio i sju år på Preem, är ny cio på Tyréns, ett konsultbolag inriktat på samhällsbyggnad. Han tillträdde den första mars, och har alltså varit på plats en månad.

– Det är mycket att göra, men verkligen jättekul, säger han.

Närmast förestående blir att arbeta fram en plan för digitalisering och att uppdatera it-funktionen från grunden, med allt vad det innebär i termer av processer och organisation.

Vad gäller digitaliseringsfrågan handlar det i första vändan om att ta reda på vad digitalisering innebär för Tyréns, vilka områden som påverkas.

– Sedan får vi se hur vi kan dra nytta av digitaliseringen, och hur vi ska förhålla oss till ny teknik som internet of things, molnet och mobilitet. Vad kan vi göra där som stödjer vår affär?

Det andra stora uppdraget är mer handgripligt – att bygga upp en fungerande it-avdelning. Tyréns har inte haft någon cio-funktion tidigare, och it har inte varit prioriterat, så det är mycket att ta tag i.

– Tidigare har de som jobbar med drift och support och de som jobbar med applikationsutveckling tillhört två skilda avdelningar med olika chefer. Mitt ansvar blir att sy ihop gänget till en fungerande enhet och få alla processer på plats – förvaltningsprocess, utvecklingsprocess och projektkontor för prioritering. Att skapa en teknisk basplatta för bolaget och bestämma hur vi ska jobba med it som helhet. Vi blir totalt cirka 30 personer.

Läs också: It-investeringarna flyttar ännu längre bort från it-chefen

Hur känns det?

– Jättebra! Jag ska villigt erkänna att jag inte hade jättekoll på Tyréns innan jag kom hit, men det är ett konsultbolag inom samhällsbyggnad, inte bara bygg och fastighet, utan också trafiken, parker, järnvägar och vägar. En stor kund är Trafikverket. Totalt jobbar vi med ett tjugotal kompetensområden, men alla handlar om samhällsbyggnad och hållbarhet. Allt vi pysslar med ska vara hållbart och beständigt, vi bygger för framtiden! Här blir det jättespännande att se vad vi kan göra med exempelvis IoT, så att vi får in det i våra produkter för kunderna. Ett exempel redan nu är Vasakronan som använder smarta sensorer för avläsning av vattenmätare i sina fastigheter.

Vad har du ägnat första månaden på jobbet åt?

– Den första tiden har handlat mycket om att lyssna. Vad vill vi, vad har vi idag, hur ser behoven ut, vad finns det för förväntningar framåt på it och vad skulle vi kunna göra annorlunda? Det är lätt att ha åsikter när man är ny och bli lite otålig, man vill gärna gå in och styra på en gång. Men det är bättre att ta ett kliv tillbaka och lyssna, så att man får helheten klar för sig.

Vad blir nästa steg?

– Insikterna ska mynna ut i en roadmap framåt mitten på april. En annan fråga är vilket affärssystem vi ska ha. Det vi sitter med nu är föråldrat och möter inte dagens behov. Ska vi ha en helhetslösning eller best of breed? Och så styrning på det. Och parallellt löper det stora digitaliseringsuppdraget.

Läs också: Så banade devops och agilt väg för Slack på Capital One

Varför har det inte funnits någon cio och uppstyrd it-avdelning tidigare?

– Tyréns har vuxit så det knakar och fokuserat på att jobba operativt och lösa saker på vägen. Affären har prioriterats, medan stabsfunktioner fått stå tillbaka, det gäller inte bara it. Men nu har företaget blivit så stort att det inte fungerar längre. Därav beslutet att inrätta en cio-roll och styra upp it-avdelningen professionellt. Ledningen har insett att it och digitalisering är en viktig framtidsfråga. Jag kommer att sitta i koncernledningen och rapportera till vd, och bidra till att it blir ännu mer strategiskt!