Analyshuset Gartner uppskattar att omkring fem procent av algoritmerna som användes i industriföretag förra året köptes från nätbutiker, men prognosen är att redan om tre år kommer det att vara 30 procent. Här finns likheter med webbmarknaden för appar, men det finns avgörande skillnader.

– Medan appar har ett väldefinierat syfte, kan algoritmer ses som byggstenar som ska passa in i ett program, säger Thomas Oestreich, analytiker på Gartner och expert på algoritmekonomin.

Han liknar de framväxande marknadsplatserna för algoritmer vid de communities för öppen källkod som funnits länge. Skillnaden är att kunden betalar och använder api:er vid eventuella köp.

– Även om marknadsplatserna för algoritmer fortfarande är små, bör cio:n börja använda dem som en extern utvecklingsresurs, ett sätt att utvidga sitt utvecklingsteam. Det gäller bara att hitta algoritmer som kan passa in i aktuella projekt. Det är också ett effektivt sätt att få in maskininlärning i sin dataanalys, säger han.

Marknaden domineras fortfarande av små aktörer och den störst webbutiken är Algorithmia, men nu är också de etablerade it-leverantörerna, som Teradata, IBM och Microsoft på väg att etablera webbutiker.

– Det är en typisk mix av leverantörer när nya marknader etableras. Metoderna för att distribuera och betala för algoritmerna utvecklas ständigt.

Företeelsen är ett uttryck för den framväxande algoritmekonomin.

– Vi ser idag hur allt mer affärsverksamhet drivs av algoritmer. Algoritmerna är idag förutsättning för affärsverksamhet.

Han tar som exempel dynamisk prissättning vid e-handel, och aktiemarknaden, som idag till största delen styrs av algoritmer, och riskbedömning hos banker och försäkringsbolag.

Läs också: Ska robotar hållas ansvariga inför lagen för sina handlingar? Nya regler diskuteras i EU

– Sakernas internet gör också att mängden data som ska hanteras ökar enormt. Det gäller både data i realtid och lagrade data. Det är algoritmer som gör analysen, säger han.