Internet of things lovar omvälvande möjligheter i våra företag och har potential att radikalt förändra våra affärsprocesser. Affärsnytta med internet of things uppnås inom tre huvudsakliga områden: effektivisering, hantering av risker samt ökad omsättning.

Enligt en forskningsstudie gjord av Deloitte , baserad på offentligt tillgänglig information från 20 utvalda stora IoT-lösningar implementerade från 2009 till 2013, var 65 procent av lösningarna inriktade på kostnadsreduktion och ökad effektivitet, 22 procent fokuserade på bättre hantering av risk och 13 procent riktade mot ökade intäkter och innovation.

Internet of things gör att kunskapen om de produkter vi har på marknaden ökar. Det kan handla om sensordata som beskriver produktens tillstånd och användning men också om andra faktorer som geografisk placering och omvärldsfaktorer som till exempel väder. Den förbättrade kännedomen om produkterna gör det möjligt att effektivisera underhållsprocessen genom att göra underhållet behovsbaserat istället för tidsbaserat eller, ännu värre, när något faktiskt gått sönder.

Qlean Scandinavia har gått ännu längre och övervakar sin utrustning för framställande av hyperrent vatten med internet of things. Systemet ger Qlean besked när det är dags att byta ut utrustningens filter. Nya filter skickas till kunden som byter ut dem och returnerar de gamla till Qlean för att återanvändas. På så sätt minimeras de egna resurser som krävs för underhåll och dessutom minimeras miljöpåverkan genom att de dyrbara filtren kan återanvändas.

Läs också: Microsoft vill ta uppkopplade prylar till massorna med "IoT som tjänst"

Den ökade kunskapen om produkternas tillstånd och eventuella problem ökar chanserna att ha rätt saker med sig när ett servicebesök krävs. Det är möjligt att snabbt avrapportera servicen direkt i fält med tillgång till exempelvis en app för rapportering.

Kunskap om var produkter, som till exempel fordon eller deras last, finns är också värdefullt för att förhindra missbruk och optimera användandet. Optimerade transportflöden kan öka nyttjandegraden på fordon och dessutom minimera totala transportsträckor.

Genom internet of things kan produkter få tillgång till omvärldsdata som till exempel väderleksprognoser och därmed optimera sin energianvändning genom att inte generera värme i onödan om varmare väder ändå är på väg. Det skapar förutsättningar för mer hållbara produkter.

Det här är en artikel från Expert Network
När arbete utförs i farliga miljöer eller ensam kan internet of things användas för ökad säkerhet genom att skicka larm om något avviker från det normala. Det gör det också möjligt att varna om det uppstår förändringar i omvärlden som till exempel kommande oväder.

Ökad kunskap om tillgångars position gör att man kan upptäcka och förebygga stölder. Detta används idag av till exempel lastbilssläp med värdefulla laster. Med geo-fencing ökas säkerheten genom att begränsa användningen av en produkt till ett givet geografiskt område. Ett exempel är Norrlandsvagnar som utvecklar mobila arbetsvagnar som med internet of things övervakas med larm och kamera och som larmar om vagnen förflyttas utanför ett i förväg bestämt område.

Sist men inte minst kan man se till att lagkrav uppfylls, till exempel vid frakt av livsmedel då kylkedjan aldrig får brytas. Internet of things gör det möjligt att kontinuerligt övervaka och logga att dessa krav alltid uppfylls.

När man utvecklar och säljer en produkt gör internet of things det möjligt att stärka relationen mellan den som utvecklar produkten och deras kunder, affärspartners och även deras medarbetare. Till exempel hade en leverantör av avancerade hushållsmaskiner innan internet of things ingen kontakt med sina kunder. All försäljning sker nämligen via fristående återförsäljare runt om i världen. Genom att koppla upp sin hushållsmaskin har de idag en direkt relation till sina kunder. Man erbjuder bättre service, möjlighet att beställa originalreservdelar och helt nya tjänster direkt via hushållsmaskinen. Kunskapen om kundernas användning av maskinen ger också bättre information inför kommande produktutveckling.

Läs också: Svenskarna mer positiva till att dela med sig av data – men oroar sig för felaktigt användande

Vi kan också skapa helt nya tjänster som till exempel Volvo har gjort med Volvo-on-call, en kompletterande tjänst som skapar nya intäktsströmmar. Ett annat exempel är Consilium som är specialiserade på säkerhet till sjöss och utvecklar svarta lådor för fartyg. Genom att koppla upp dessa lådor med internet of things erbjuder man sina kunder tjänsten att ladda hem uppgifter från fartygen on-demand.

Varför inte börja ta betalt efter kundens faktiska användning av produkten? Internet of things gör det möjligt att mäta hur mycket som producerats, använts, körts etc. Det gör det möjligt att helt ändra betalningsmodell till att kunden enbart betalar för produkten som en tjänst. Både Scania och Volvo Lastvagnar nämner möjligheten att i framtiden sälja tonkilometer istället för lastbilar. Det skulle verkligen förändra marknaden och dessutom sätta fokus på hållbarhet och energieffektivitet.

I en studie genomförd av SAS Institute under 2016 angav 75 tillfrågade IoT-managers i Europa att förväntningarna på internet of things var:

diagram

Det är värt att notera att även om effektivisering och hantering av risker är värdefullt för företag riskerar avkastningen på en sådan investering att minska med tiden i takt med att konkurrenter genomför liknande effektivitetsförbättringar. Genom att satsa på nya erbjudanden och omsättning ökar kundlojaliteten eftersom kunderna snabbt vänjer sig vid den nytta våra nya erbjudanden ger. Eller varför inte använda internet of things som en “disruptive technology” och helt ändra förutsättningarna i din bransch på samma sätt som Ryanair, Spotify och Uber har gjort i sina branscher?

Fakta

Befattning: Vd
Företag: Attentec
Linkedin: Anders Englund
E-post: anders.englund@attentec.se
Hemsida: www.attentec.se
Expertområden: IoT - applikationer och hur dessa tillämpas för att skapa affärsnytta
Bakgrund: Civilingenjör i Datateknik LiTH, CWRU. Praktisk erfarenhet av att sälja och införa IoT-lösningar.