– Vi har ett modernt sätt att se på digitalisering. För oss är det inte ett initiativ som måste komma från en central enhet. Snarare uppmuntrar vi alla inom kommunen att komma med förslag på olika lösningar, det är lite lean-tänk.

Det säger Torbjörn Larsson, it-chef i Falkenbergs kommun, en av åtta kommuner som i första vändan är med och slåss om titeln Sveriges digitaliseringskommun (tidigare ”Sveriges it-kommun”).

Digitaliseringen, berättar han, kommer ofta in som en del i förenklingsprocesser.

– Egentligen är digitaliseringen mer ett tankesätt. Det handlar om att vi vill göra det enklare för invånare och företag i kommunen genom att automatisera, samla ihop information, ordna gemensam inloggning och liknande. Det här sker i hela kommunen, alla försöker vända på stenar och hitta mer strömlinjeformade sätt att arbeta.

Ett exempel på en digital tjänst Falkenberg tagit fram är en e-tjänst för skolstart. Tidigare behövde vårdnadshavare fylla i nio olika blanketter – nu räcker det med ett e-formulär. Här finns uppgifter om allt ifrån tillstånd att ta bilder på barnet till specialkost. Den som ska ta del av informationen måste logga in med bank-id.

– Det är mycket säkrare, men också mycket enklare, både för medborgarna och för verksamheten, som annars måste arkivera och hålla ordning på alla de här pappren, säger Torbjörn Larsson.

Läs också: Så förbereder hon Attendo för GDPR – "just do it!"

Inom vården arbetar man mycket med tjänster som bygger på sensorer. Och all hemtjänstpersonal får en telefon som de också kan använda privat. Med den kan de sköta allt sitt arbete, rapportera, gå igenom medicinlistor och liknande.

Eftersom driften är outsourcad är it-avdelningens huvudsakliga uppgift att utveckla kommunen digitalt, och det innebär mycket omvärldsbevakning.

– Vi är också med i så många samverkansuppdrag som vi kan, både lokala, regionala och internationella, berättar Torbjörn Larsson.

Vad är det roligaste med att vara it-chef i en kommun?

– Den ständiga utvecklingen gör att jag hela tiden arbetar med nya saker. Sedan är det också väldigt roligt att medarbetarna ute i verksamheten är så engagerade.

Och utmaningarna?

– Den största utmaningen är väl att hinna med alla idéer, vara alla till lags och jobba fram lösningar. En annan utmaning är att marknaden inte är riktigt mogen. Det är fortfarande många olika leverantörer och konsultbolag som inte förstår att ett öppet gränssnitt ger bättre integration. Det är väl det största hindret vi har, att systemägarledet fortfarande är så ålderdomligt.

Det är fortfarande många olika leverantörer och konsultbolag som inte förstår att ett öppet gränssnitt ger bättre integration.

Nu är det inte första gången Falkenberg är med i matchen. Faktum är att kommunen till och med har vunnit tidigare – året var 2009, och juryns motivering som följer.

”Falkenberg växer med sikte på en hållbar framtid och sätter in it-pengarna där de gör mesta möjliga långsiktiga nytta. Vad kan vara bättre än att ge alla elever i årskurs sju till nio egna bärbara datorer? Juryn fäster särskild uppmärksamhet vid att Falkenberg satsat på den nya, växande generationen och på att kommunen trots en liten it-funktion klarar av att agera strategiskt och effektivt.”

Läs också: Därför ska du som cio säga nej när verksamheten vill beställa egenutveckling

Så vad motiverar att Falkenberg ska vinna ännu en gång och bli Årets digitaliseringskommun?

– Vi är en organisation som har digitalisering i varje del. Digitalisering är en naturlig del för den som tänker effektivisering. Tänk enkelhet och integration, och det leder oftast till någon typ av digital lösning. Även om vi har små medel – på vår it-avdelning jobbar bara tre personer – så har vi hjälp av verksamheten, där det finns många som har full koll på digitaliseringsprocessen, säger Torbjörn Larsson.

Fakta

Sedan 2001 har Sveriges it-kommun korats vartannat år i Kvalitetsmässans regi, i samarbete med bland andra Sveriges kommuner & landsting, Vinnova och It- & telekomföretagen. För att bättre spegla urvalskriterierna har utmärkelsen nu döpts om till Sveriges digitaliseringskommun. Syftet är som tidigare att stimulera modernisering i kommunerna med hjälp av it genom att lyfta fram goda exempel.

Av 30 nominerade kommuner har i år åtta gått vidare:

• Falkenberg
• Karlskrona
• Kungsbacka
• Lomma
• Sollentuna
• Stockholm
• Sundsvall
• Uppsala

Priset delas ut på Kvalitetsmässans invigningsgala på Göteborgsoperan den 14 november.

Tidigare vinnare har varit Kalix (2001), Nacka (2003), Malmö (2005), Umeå (2007), Falkenberg (2009), Upplands Väsby (2011), Karlstad (2013) och Helsingborg (2015).