I Belgien tar banken BNP fram en chattbott som ska avlasta de 400 callcenteranställda. När kunderna hellre vill prata med en människa kan botten istället hjälpa personalen att hitta rätt svar snabbt.

Att arbeta tätt ihop med människor på det sättet gör det lättare för maskinerna att lära sig.

– Det gäller att sätta de automatiska bitarna i arbete med att stödja människor, för då får du en infrastruktur där de kan lära sig mer av människan om mer abstrakt beslutsfattande, säger Tim Estes, vd på Digital Reasoning.

Digital Reasoning har en produkt, Synthesys, som tillämpar maskininlärning på affärsinformation, och kan användas för att hitta eventuella bedrägerier eller flagga upp riskabel kommunikation från de anställdas sida, i compliance-syfte.

Estes tror att det i en nära framtid blir oekonomiskt att fatta sådana ”triage-beslut” utan en dators hjälp.

– Maskinen kan lära sig mänskliga utvärderingsmönster, och tillämpa dem, men i de flesta fall kan man inte ta ut människan ur ekvationen, säger han.

De kommande två–tre åren kommer maskinlärande system att komma bäst till sin rätt när det gäller att filtrera och prioritera åt människor, menar han.

– Jag tror inte att icke ai-assisterad triage kommer att vara en kostnadseffektiv affärsmodell, säger han.

Det erbjuder leverantörerna och så kan du dra nytta av det

Det finns gott om stora och små företag som tillhandahåller AI-byggstenar för företagstillämpningar. De mindre har ofta fokus på specifika uppgifter eller branscher, de större tar helhetsgrepp och erbjuder verktyg som kan användas mer generellt.

IBM: Watson kan allt. IBM har fått enorm publicitet kring med sin lösning Watson genom att spöa mästarna i Jeopardy. IBM är idag det första namn många tänker på när de hör ”AI”. Även om IBM själva hellre talar om ”kognitiv” it. Watson erbjuder till exempel verktyg för att skapa chattbottar, hitta mönster och strukturer i textdata, och utvinna kunskap ur ostrukturerad text. IBM har också lärt upp vissa av sina Watson-tjänster med hjälp av branschspecifik information och skräddarsytt erbjudanden för sjukvård, utbildning, finans, handel, marknadsföring och försörjningskedja. IBM och partnerföretag kan hjälpa till att integrera dessa med befintliga processer, eller så kan utvecklarna hugga in själva. De flesta verktyg finns tillgängliga som api:er via IBM:s molntjänstportal Bluemix.

Microsoft: Kogntiva tjänster. Microsoft föredrar också ordet ”kognitivt”. Under varumärket Microsoft Cognitive Services tillhandahåller de api:er till utvecklare som vill bygga in maskininlärning i sina egna tillämpningar. Här finns verktyg för att omvandla tal till text och förstå ande­meningen, för att hitta och rätta stavfel i text, för att översätta både tal och text, och för att utforska relationer mellan akademiska artiklar, författare och tidskrifter. Med Microsofts Bot Framework kan du bygga chattbottar och koppla dem till Slack, Twitter, Office 365 och andra tjänster. Microsoft har även en verktygslåda med öppen källkod som företag kan hämta hem för att lära upp djupinlärningssystem med egna stora datamängder.

Läs också: Amazons Echo indragen i mordutredning

Google: Produktifierar interna verktyg. Google använder mycket maskininlärning internt, och erbjuder en hel del av samma teknik till kunder i Google Cloud Platform. Systemen finns antingen tränade på särskilda uppgifter eller som oskrivna blad som du kan lära upp med egna data. Här finns bild-, text- och videoanalys, taligenkänning och översättning. Google har också ett verktyg för att utvinna mening ur mänskligt språk, som kan användas i chattbottar och callcenter. Det finns till och med ett superfokuserad jobbsökverktyg som försöker matcha ihop arbets­sökande och lediga jobb baserat på geografi, kompetens och senioritet.

Amazon: tar över USA:s vardagsrum. Amazon Web Services har sina Echo-enheter med den digital assisten Alexa. Företag kan ta fram nya så kallade ”skills”, röststyrda appar för Alexa, och mycket av tekniken bakom levereras också som tjänst. Senaste släppet är en callcentertjänst, Amazon Connect, som kan integreras med röstigenkänning och taltolkning, så att företag kan ta fram mer avancerade interaktiva rösttjänster, så kallad IVR – interactive voice response.

De tjänsterna finns alla redan idag. Men det är alltså mycket mer i pipen.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning