Sundsvall har länge utmärkt sig med långsiktigt, strategiskt digitaliseringsarbete. I första vändan har det handlat om att få infrastrukturen på plats – nu följer kommunen upp med en rad smarta och innovativa tjänster för medborgarna. Allt från e-tjänster för bygglov till experimentlabb för 3d och vr finns på programmet. Liksom ett Sundsvall i Minecraft vars syfte är att väcka intresset för stadsutveckling bland kommunens yngsta medborgare.

– Eftersom i princip alla barn och ungdomar vet hur Minecraft funkar är det ett kraftfullt verktyg för att föra den här dialogen, säger Linda Gustafsson, tillförordnad it-direktör i Sundsvalls kommun.

Minecraft ingår i kommunens ”framtidslabb” som finns på Näringslivsbolaget, en insitution vars mål är att vara en plats för utväxling av idéer och kunskaper för att öka stadsbornas delaktighet i stadens byggprojekt, vilka också visualiseras via den digitala tjänsten sundsvallvaxer.se.

Läs också: Årets digitala projekt 2016: Lantmäteriets Sverige i Minecraft

Kommunen har också ett ”digidelcenter”. Även det har skapats för att öka den digitala delaktigheten bland medborgarna och hit kan man som medborgare komma för att testa nya tekniker som vr och 3d-utskrift.

– Sundsvall är ju framför allt en sportstad, men här finns förstås många unga som inte är intresserade av idrott. Idag används digidelcenter för barn och unga som vill träffas och lära sig programmera, bygga i 3d och lära sig vad man kan göra med tekniken.

Linda Gustafsson
’Idag används ”digidelcenter” för barn och unga som vill träffas och lära sig programmera, bygga i 3d och lära sig vad man kan göra med tekniken’, säger Linda Gustafsson, tillförordnad it-direktör i Sundsvalls kommun.

För att skolbarn ska få testa ny teknik har kommunen köpt in robotar och 3d-skrivare som kan skickas runt till skolorna på landsbygden.

– Ofta talar man om digitaliserade skolböcker, men här handlar det om att använda digitaliserade arbetsmetoder i undervisningen. Bygga robotar och skapa digitalt som sedan skrivs ut i 3d-skrivaren ser vi som framtidens läromedel, säger Linda Gustafsson.

Bygga robotar och skapa digitalt som sedan skrivs ut i 3d-skrivaren ser vi som framtidens läromedel

Ett prioriterat område för alla kommuner är välfärdsteknik, så även för Sundsvall. Många av de lösningar som kommunerna planerar att införa bygger på sakernas internet. En utveckling som ställer nya, höga krav på infrastrukturen, säger Linda Gustafsson.

– Dels måste vi klara av att hantera och analysera stora informationsmängder, dels måste vi kunna koppla upp alla de delar som behöver kopplas upp. För att det ska fungera krävs att vi tar nästa steg i utvecklingen av vår infrastruktur.

Börjar med infrastrukturen

Den långsiktiga satsningen på att skapa en framtidssäker infrastruktur har därför varit utgångspunkten för kommunens strategiska digiitaliseringsarbete.

– Eftersom infrastrukturen är en förutsättning för att våra lösningar ska funka för verksamheterna så var det i den änden vi startade vår digitaliseringsresa.

Läs också: Falkenberg kan bli Årets digitaliseringskommun

För att lägga kraft bakom digitaliseringen samverkar Sundsvalls kommun sedan flera år tillbaka med andra kommuner, både i och utanför länet.

– De stora utvecklingsprojekten har vi alltid drivit i samverkan med andra kommuner. I och med att vi 2011 startade det vi kallar RIGES-projektet (Regional innovativ GIS- och e-tjänstesamverkan) bröt vi ny mark med att digitalisera detaljplaner och bygglovsprocesser tillsammans med fyra andra kommuner. Projektet resulterade även i en gemensam e-tjänsteplattform baserad på öppen källkod som idag har spridit sig till 60 andra kommuner. Idag är vi inne på vårt tredje samverkansprojekt, och antalet samverkansparter har vuxit sedan starten 2011.

Sundsvalls kommun jobbar även mycket med öppna data och api:er. På webbsidan mitt.sundsvall.se finns öppna data som vem som helst kan använda för att påverka sin livsmiljö i kommunen.

– Nu jobbar vi också på att släppa informationen som vi digitaliserade i RIGES-projektet som öppna data, säger Linda Gustafsson.

Lina Gustafsson tycker att det är en spännande tid just nu att vara it-direktör i en kommun.

– Digitaliseringen är en väldigt stor del av våra liv, speciellt barn och ungdomars liv. Det är roligt att kunna bidra till samhället och samhällets utveckling. Här i Sundsvall har vi ju en stor landsbygd med långa avstånd, och där finns det stora möjligheter att underlätta för medarbetare med digitalisering, men också för äldre medborgare och personer med funktionshinder som vill bo hemma och klara sig själva.

Varför ska Sundsvall bli Sveriges Digitaliseringskommun 2017?

– Vår styrka är att vi har jobbat med digitaliseringen långsiktigt. Vi tycker att öppenhet är viktigt och vi delar gärna med oss av våra data. Eftersom vi vill vara med och driva utvecklingen jobbar vi mycket med öppen källkod, och alla modeller och metoder vi tar fram kan andra ta del av. Vi ser inte på it som ett självändamål, utan vår målbild med digitaliseringen är att Sundsvall ska växa hållbart.

Fakta

Sedan 2001 har Sveriges it-kommun korats vartannat år i Kvalitetsmässans regi, i samarbete med bland andra Sveriges kommuner & landsting, Vinnova och It- & telekomföretagen. För att bättre spegla urvalskriterierna har utmärkelsen nu döpts om till Sveriges digitaliseringskommun. Syftet är som tidigare att stimulera modernisering i kommunerna med hjälp av it genom att lyfta fram goda exempel.
Av 30 nominerade kommuner har i år åtta gått vidare:
• Falkenberg
• Karlskrona
• Kungsbacka
• Lomma
• Sollentuna
• Stockholm
• Sundsvall
• Uppsala
Priset delas ut på Kvalitetsmässans invigningsgala på Göteborgsoperan den 14 november.
Tidigare vinnare har varit Kalix (2001), Nacka (2003), Malmö (2005), Umeå (2007), Falkenberg (2009), Upplands Väsby (2011), Karlstad (2013) och Helsingborg (2015).