Just nu pågår en djupgående förändring av både produktionsprocesser och av synen på vad en produkt ska vara. Ledordet är tjänstefiering. För att illustrera det tar Pelle Magnusson, som är affärsområdeschef för vad som kallas ”industry X.0” på konsultjätten Accenture, ett exempel ur vardagen.

– När jag häromdagen såg en pojkfotbollsmatch noterade jag alla bilar, som stod oanvända på parkeringen vid fotbollsplanen, säger Pelle Magnusson.

Det här illustrerar hur sällan en personbil faktiskt används. Kanske några få procent under en bils livstid. Transportförmågan används i mycket ringa omfattning.

Läs också: Fem utmaningar när sakernas internet slår igenom i industrin

– Vi har en enorm kapacitet av bilar som bara står. I stället borde vi ha det som en tjänst. I det här fallet en tjänst att bli körd till och från fotbollsplanen, säger han.

Just det synsättet implementeras nu inom industrin. Industriföretag tjänstefierar sina produkter. Ett exempel är däcktillverkaren Michelin, som numera med hjälp av inbyggda sensorer och analys av de data som genereras kan signalera när det är dags att byta däck.

– Det här är bara ett exempel, men min poäng är att tidigare visste ingen något om statusen på produkten innan den kom till verkstaden för åtgärd. Nu går användningen att följa i realtid. Samma sak gäller maskinparken som används i ett industriföretag.

Han poängterar att alla industriföretag står inför den här utmaningen. Vi befinner oss i en brytningstid som är jämförbar med när internet slog igenom. Det är flera faktorer som möjliggör den här omställningen, men han lyfter särskilt fram två.

För det första att sensorer numera är så billiga att de kan byggas in i förhållandevis enkla produkter. För det andra att möjligheterna att analysera data utvecklats enormt.

Läs också: Säkerhetshål hittat i diskmaskin – men Miele verkar inte bry sig

Här har en cio en given roll att förse organisationen med förmåga till dataanalys.

– Utmaningen för en cio i industrin är att skapa förmågan till dataanalys och över huvud taget delta mer aktivt i produktutvecklingen. Då måste också innovationsförmågan förbättras.

Det är självfallet en stor utmaning för den cio som arbetat under en cfo och i första hand fokuserat på att hålla kostnaderna nere.

– Framöver gäller det att fokusera på värdet av det man gör, säger Pelle Magnusson.