AI-leverantörerna jobbar för högtryck, och förväntningarna på tekniken drivs upp. Företagsledare läser om det i affärsmedia och flygplansmagasin. Trycket är hårt på cio:n att förklara vad som kan göras med AI, vilka konsekvenserna blir och vilka investeringar som krävs.

Inte minst gäller det att redan nu inse att flera idag avancerade färdigheter kommer att bli obsoleta. Det gäller bara att se vilka de är och vilka kompetenser i it-organisationen som är de rätta att satsa på.

– Cio:ns grundinställning bör vara att vara skeptisk och skapa rätt förväntningar inom organisationen. Och det måste ske nu, för den sämsta inställningen är att vänta och se, säger Stephen Prentice, analytiker på Gartner.

Läs också: Stena Line storsatsar på AI: ”en fråga om överlevnad”

AI kommer att urholka kompetenser. Det gäller alla branscher, inte minst it. Stephen Prentice pekar ut en rad kompetenser inom it-organisationen som kommer att påverkas. Bland annat systemadministration, help desk, projektledning och applikationssupport. Och det går snabbt.

– Situationen kan beskrivas som att helt plötsligt är det en box som gör saker bättre än personalen. Då måste man ta i beaktande hur det förändrar det psykologiska synsättet hos individen, säger Prentice.

Cio:n bör ge gruppen som arbetar med arkitektur i uppgift att analysera hur AI påverkar de olika rollerna på it. Även om det inte går att säga i detalj vilka kompetenser som kommer att behövas i en nära AI-framtid, så går det att peka ut vissa mer generella kompetenser.

Stephen Prentice pekar ut fyra sådana: på engelska data science, data analytics, data security och data ethics.

– Över huvud taget kommer det att handla om att hantera data för bättre beslutsfattande. Det kommer säkert också att behövas kompetens för att avgöra vad som är rätt och fel vad gäller användningen av AI.

Läs också: Här är framtidens hetaste jobb

En cio bör alltså nu förbereda sig på att företagsledningen bygger upp allt högre förväntningar på vad AI kan klara av. Alla leverantörer försöker skaffa sig marknadsledning, bland annat genom att driva upp förväntningarna.

– Här har en cio en mycket viktig roll att vägleda företagledningen i den nya tekniken. Och det går snabbt nu, säger Prentice.

Gör dig beredd på AI – tre råd till cio:n 

1. Var skeptisk, men ta en vägledande roll.

2. Analysera redan nu vilka roller i it-organisationen som blir obsoleta.

3. Analysera vilka framtida kompetenser som behövs inom it-organisationen.