I Uppsala – en av de åtta kommuner som nominerats till utmärkelsen Sveriges Digitaliseringskommun – är digitaliseringen en kärnfråga. Det bedrivs en rad initiativ på flera nivåer i kommunen. För att få full utväxling på projekten har man tagit fram en ”samlad agenda”, en gemensam plan för genomförandet.

– Det fungerar inte om varje del av verksamheten kör sitt eget race, vi måste göra det tillsammans och utan att tappa kontakten med verkligheten, säger cio Catrin Ditz.

Det ställs höga krav på planering, konstaterar hon. Alla måste förstå vilka kompetenser som krävs och vilka utmaningar som finns.

– Det handlar inte om ett antal upphackade teknikprojekt, vi har en koordinerad plan för att orka med.

Ytterst handlar det om att effektivisera det kommunala uppdraget mot medborgarna.

– Vi behöver utveckla sättet att leverera välfärd och digitalisering är av väsentlig betydelse för att lyckas med den transformering som hela det offentliga Sverige måste genomgå nu, säger Catrin Ditz.

Läs också: Falkenbergs it-chef: "Vi har ett modernt sätt att se på digitalisering"

Uppsalas samarbetsstrategi har hittills utmynnat i flera konkreta projekt. Införandet av ett geografiskt informationssystem, GIS, som stöd för kommunala tjänster är ett exempel.

– Det systemet är viktigt för oss. Nu är det till exempel dags för många barn att välja skola. Hos oss avgörs valet av avståndet till skolan och då måste vi ha ordning på kartorna. Här har vi ett nära samarbete mellan antagningsenheten, it och den leverantör som är vår partner i det här, berättar hon.

Andra populära e-tjänster är Livsmedelskollen, där medborgarna kan gå in och se om restauranger i Uppsala har fått en anmärkning, och Skattekollen, där man kan mata in sin lön och se vart de kommunala skattepengarna går.

– Den tjänsten var jättepopulär när vi lanserade den, berättar Catrin Ditz.

Uppsala är en stor kommun med bred verksamhet inom många olika områden. När projekt prioriteras försöker man alltid ta avstamp i konkreta behov hos medborgare, företag och andra verksamheter i kommunen.

– Vi strävar hela tiden efter att göra våra tjänster mer integrerade och användarvänliga ur invånarperspektiv, säger Catrin Ditz.

Samtidigt är det viktigt att inte fastna i ett gör-det-själv-läge. Samarbete är prioriterat även här – fast på nationell nivå. I så hög grad som möjligt tycker Catrin Ditz att Sveriges kommuner ska hjälpas åt.

– Vi vill helst inte utveckla egna lösningar. Det finns 289 kommuner och det blir ett himla slöseri med skattepengarna om alla ska uppfinna egna lösningar. Därför finns det också flera olika projekt som syftar till att harmonisera reglerna på nationell nivå, säger hon.

Läs också: Sundsvall satsar på öppenhet – ”målet är att växa hållbart”

Ett exempel på ett samarbetsprojekt där Uppsala deltar aktivt är ”Leda för smartare välfärd” som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Här finns två spår, ett för hälsa och ett för skola. Vi är med i skolspåret och där handlar det om konkreta saker som att öka tätheten för datorer och plattor, att jobba för mer digitala läromedel och lära sig av varandra.

Ett annat är ”Servera”, som ska underlätta hanteringen av tillstånd för den som ska starta eller driva restaurang i flera olika kommuner, och ”Får jag lov”, en nationell tjänst för bygglovshantering i samarbete med Boverket och SKL.

Catrin Ditz tycker att det roligaste med jobbet som kommunal it-chef är mångfalden. Den största utmaningen är att lista ut vad som är mest relevant för alla intressenter.

– Det handlar om att skapa synergieffekter och återanvända information så att man inte belastar invånare, företag och organisationer med att fråga om information som de redan har lagt in i något system. Men hur långt kan man gå? Vad ska vara verksamhetsunikt och vad kan man lösa tillsammans? Att räkna ut det är nog den största utmaningen.

Varför ska Uppsala kommun bli Sveriges Digitaliseringskommun?

– Det tycker jag att vi ska bli, inte bara på grund av de tjänster vi har ute idag eller det som syns på ytan, men på grund av de otroligt kraftfulla samarbetena som vi har skapat och som ger oss jättefina möjligheter att på allvar effektivisera verksamheten och skapa något långsiktigt som håller över tid. Vi arbetar på två plan samtidigt. Det tycker jag är det starkaste i vår nominering.

Fakta

Sedan 2001 har Sveriges it-kommun korats vartannat år i Kvalitetsmässans regi, i samarbete med bland andra Sveriges kommuner & landsting, Vinnova och It- & telekomföretagen. För att bättre spegla urvalskriterierna har utmärkelsen nu döpts om till Sveriges digitaliseringskommun. Syftet är som tidigare att stimulera modernisering i kommunerna med hjälp av it genom att lyfta fram goda exempel.

Av 30 nominerade kommuner har i år åtta gått vidare:

• Falkenberg
• Karlskrona
• Kungsbacka
• Lomma
• Sollentuna
• Stockholm
• Sundsvall
• Uppsala

Priset delas ut på Kvalitetsmässans invigningsgala på Göteborgsoperan den 14 november.

Tidigare vinnare har varit Kalix (2001), Nacka (2003), Malmö (2005), Umeå (2007), Falkenberg (2009), Upplands Väsby (2011), Karlstad (2013) och Helsingborg (2015).