Enligt Magnus KempeKairos Future, som har varit med och drivit Lantmäteriets blockkedjeprojekt i forskningssyfte, kan tekniken i förlängningen ge effekter på allt från det monetära systemet till globala hållbarhets- och demokratifrågor.

– Förtroende, ”trust”, blir en springandepunkt i en digital ekonomi, säger han.

I Sverige där vi har ett av världens bäst fungerande Lantmäteri- och inskrivningsverk rör det sig om en förfining av processen. Ännu mer intressant blir det i länder där den typen av institution saknas eller brister, konstaterar Lantmäteriets Mats Snäll.

– I länder där mark- och fastighetsägande är förhållandevis nytt och där man har problem med korruption, exempelvis i det forna östblocket, är en teknik för digital verifiering enormt intressant, säger han.

Georgiskt landskap
Georgien är ett av de länder som kommit längst med blockkedjan.

Ett av de länder som kommit längst i världen med att använda blockkedjetekniken är Georgien. Där har man lagt all information om vem som är ägare i en öppen blockkedja.

– Det är en före detta sovjetrepublik där fastighetsägande inte existerade. Här har det varit viktigt att bygga upp ett oförvitligt register. Georgien har upplevt invasion från Ryssland så sent som 2008 och är jordbävningsdrabbat. Då är ett register i molnet säkrare än papper och pärmar eller enskilda system, konstaterar Mats Snäll.

Ett av Lantmäteriets uppdrag är att bidra till demokratisering i världen genom att bygga upp Lantmäterifunktioner och demokratiska processer för fastighetsregistrering i länder där sådana saknats – som bistånd, ofta finansierat från Sida. Med blockkedjeteknikens hjälp skulle man eventuellt kunna hoppa över flera steg i utvecklingsfasen.

– Det finns exempel på att fastighetssystem har brakat ihop. I sådana länder är det otroligt viktigt att kunna visa att ingen kan manipulera registret utan att det syns – och det erbjuder den här tekniken, säger Mats Snäll.

Avsaknaden av ett tillförlitligt fas­tighetsregister kan få stora effekter på hela samhällsutvecklingen. Om ingen vet vem som äger en fastighet finns exempelvis ingen säkerhet att belåna, och då är det enormt svårt att få loss kapital och starta företag.

Fakta

Fem tips från cio Anna Eriksson.

1. Tänk stort! Generera kanaler, samarbetsformer och nätverk som går utanför den egna organisationen för att fånga upp fler infallsvinklar och skapa ett utifrån-och-in perspektiv.
2. Tänk stort men starta nu! Vänta inte med att börja gå tills alla fakta finns på bordet utan lär er efter vägen.
3. Föd nyfikenheten och låt er inspireras. Boosta både individernas och organisationens nyfikenhet genom låta er inspireras av andra. Håll inspirationsföreläsningar, besök andra organisationer, samverka med andra – inom och utanför er egen bransch samt med ert ekosystem av leverantörer och intressenter.
4. Have fun! Ha roligt tillsammans – bjud på er själva och lyft fram och fira framgångar och bra idéer. 
5. Skapa en innovativ arena där allt inte behöver vara så allvarligt utan kanske till och med lite festligt vissa dagar.