När Kungsbacka 2011 utsågs till Sveriges kvalitetskommun fick kommunen vind i seglen, och ville fortsätta hålla en hög standard med effektiva processer och god service. Ett systematiskt digitalisering­sarbete med fokus på framtiden drogs igång.

– Vi tog fram en e-målbild och startade ett antal utvecklingsprojekt inom ramen för programmet Kungsbacka 2020. Syftet med programmet är ökad digitalisering för invånare och medarbetare, berättar kommunens digitala strateg Eva Jungmark.

Arbetet har burit frukt: I år är Kungsbacka nominerad till utmärkelsen Sveriges digitaliserings­kommun, och en av fem kommuner som gått vidare till andra omgången.

Eva Jungmark säger att det handlar om en samlad digitaliseringssatsning där kommunen jobbar mycket med arbetsplats­kulturen så att det alltid ska vara digitalt först som gäller.

– I dag jobbar alla förvaltningar aktivt med digitala lösningar i utvecklingen av verksamheten och av våra tjänster. Vi försöker digitalisera bort manuella handläggningssteg, och för tillfället har vi ungefär 200 personer som jobbar med aktivitetsbaserade arbetssätt. Det innebär att de nästan inte använder papper alls. Tanken är att det senast 2020 ska gälla för alla anställda inom kommunen som idag arbetar i traditionell kontorsmiljö, berättar Eva Jungmark.

Läs också: Spikat: EU satsar miljard på gratis wi-fi

De senaste åren har Kungsbacka tagit fram en rad nya e-tjänster för medborgarna. Bland annat kan de registrera bygglovsansökningar och följa ärendena på webben. Föräldrar kan söka förskoleplats online, och fylla i ett dokument som ger samtycke till publicering av bilder på barnet, och lämna information om barnet behöver specialkost.

– Ett annat projekt som vi brukar informera om, och där vi är först i Sverige, handlar om ett inkontinensskydd med sensorer. Liksom många andra kommuner har vi en åldrande befolkning, där många behöver den här sortens produkter. Med det digitala inkontinens­utrednings­verktyget som kartlägger användarens vanor kan kommunen göra ordentliga inkontinens­utredningar. Resultatet blir ökad livskvalitet för äldre. och sparade resurser för kommunen och miljön.

Kungsbacka vill gärna involvera invånarna i beslutsfattandet. Vid varje e-tjänst kan medborgarna lämna sina synpunkter om tjänsten. På kommunens Facebook-sida har medborgarna kunnat vara med och rösta om utformningen av en lekplats.

Läs också: Därför bygger Lantmäteriet en egen blockkedja för fastighetsaffärer

Kungsbacka kommun ingår i flera samarbeten med andra kommuner. På Europanivå i nätverket Eurocities. Syftet är att dela erfarenheter kring smarta städer, öppna data, e-inkludering och informations säkerhet. I samarbetet Hi Cube, som drivs tillsammans med Hälso­teknik­centrum Halland och Högskolan i Halmstad, handlar det om kompetensutveckling inom hälso- och sjukvård. Ett av målen är att stimulera innovation inom både teknik, arbetssätt och metoder.

– Vi ingår också i ett samarbete med 13 kranskommuner i Göteborgs­regionen där vi bland annat arbetar med tjänsten ”Mina meddelanden”, berättar Eva Jungmark.

Varför ska Kungsbacka blir Sveriges Digitaliserings­kommun?

– För att vi satsar på bredd. Vi kör inte ett eller ett par enskilda projekt. Vi vill ha med hela kommunen.

Fakta

Sedan 2001 har Sveriges it-kommun korats vartannat år i Kvalitetsmässans regi, i samarbete med bland andra Sveriges kommuner & landsting, Vinnova och It- & telekomföretagen. För att bättre spegla urvalskriterierna har utmärkelsen nu döpts om till Sveriges digitaliseringskommun. Syftet är som tidigare att stimulera modernisering i kommunerna med hjälp av it genom att lyfta fram goda exempel.
Av 30 nominerade kommuner har i år åtta gått vidare:
• Falkenberg
• Karlskrona
• Kungsbacka
• Lomma
• Sollentuna
• Stockholm
• Sundsvall
• Uppsala
Priset delas ut på Kvalitetsmässans invigningsgala på Göteborgsoperan den 14 november.
Tidigare vinnare har varit Kalix (2001), Nacka (2003), Malmö (2005), Umeå (2007), Falkenberg (2009), Upplands Väsby (2011), Karlstad (2013) och Helsingborg (2015).