Nyfikenhet och ett öppet sinne. Det är bästa attityden om du vill dra full nytta av nya tekniker som AI, VR och IoT, enligt Martin Börjesson, tidigare CIO på danska DSB och numera delägare i nystartade konsultbolaget 2021 AI som riktar in sig specifikt på rådgivning inom AI, machine learning och deep learning.

– AI är inte bara en fråga om ny teknik. Min erfarenhet är att organisationer som lyckas med sina AI-projekt är sådana som är nyfikna och intresserade av hur de här teknikerna påverkar samhället i stort och vad de innebär för kultur, politik och ekonomi, säger han.

Men nyfikenhet enbart är förstås inte nog. Självklart måste det finnas verklig nytta att hämta också. Det borde nu inte vara något större problem. Enligt Martin Börjesson finns det användningsområden för AI i så gottt som alla organisationer, i alla branscher.

– Men som alltid måste man börja med att analysera företagets behov innan man kan betsämma vad man ska ha för lösning.

AI är inte en bestämd teknik, snarare en komponent som ingår i flera lösningar.

– IBM:s Watson är exempelvis bara ett av flera AI-verktyg som kan tolka data, inklusive ostrukturerad text, bilder och videos. Både inom området dataanalys och på andra områden finns det en uppsjö verktyg.

Eftersom alla lösningar inte är relevanta för alla bolag är det viktigt att undersöka vad det är för problem ni vill lösa. Vill ni hitta rätt måste ni våga experimentera – och ha mandat att göra det. Allt som har att göra med AI är kopplat till ett visst risktagande, och kan inte enkelt räknas hem. AI-satsningar måste ses som långsiktiga investeringar som är nödvändiga för företagets överlevnad på sikt.

Läs också: Stena Line storsatsar på AI: ”en fråga om överlevnad”

Martin Börjensson beskriver AI som en av flera komponenter i den transformation som brukar kallas för digitaliseringen, och som kommer att vända upp och ner på många branscher de kommande åren.

– De senaste åren har det kommit revolu­tionerande tekniker som IoT, blockchain, 3d-utskrift och VR, men AI är det område som är relevant för nästan alla, säger han.

Det beror inte minst på att AI är en förutsättning för att jobba effektivt med analys av stora datamängder och realtidsdata.

– Idag skapar vi enorma mängder data, och den informationen kan vi samla in och analysera som grund för beslut. Tidigare har det tagit veckor eller månader att behandla data, idag går det på en nanosekund.

Resultaten av analysen kan i sin tur användas för allt från att effektivisera verksamheten till att bygga mer intressanta kunderbjudanden – eller för att arbeta preventivt med att förebygga problem.

Digitala assistenter och chattbottar är AI-drivna verktyg där utvecklingen har gått snabbt på sistone, enligt Martin Börjesson.

– De använder machine learning, vilket innebär att de blir bättre ju fler kundsamtal de besvarar. Efter tre månaders avlyssning kan Ipsofts Amelia, som bland annat används av SEB, svara på 80 procent av samtalen. Den kan dessutom besvara flera samtal samtidigt. Den här typen av assistenter lär vi snart få se inom rekrytering och flera områden.

Läs också: Regeringen ger klartecken för tester av självkörande bilar

För att komma igång med sitt AI-projekt krävs kompetens, men vet du inte exakt vad du vill göra så är det svårt att rekrytera.

– Att rekrytera dataanalytiker eller AI-experter till en icke existerande verksamhet är svårt. Den enklaste lösningen är istället att anlita bolag som har den kompe-tens du behöver, säger han.

Enligt Martin Börjesson ligger Norden en bra bit efter USA och Asien när det gäller praktisk användning av AI. Men även här finns det riktigt goda exempel.

– Ett strålande exempel är Volvo Cars. De har byggt in AI-tekniken på ett sätt som stöttar Volvos kärnvärden. Volvos signum är säkerhet, och nu har man en vision som säger att ingen människa ska dö eller skadas allvarligt i en Volvobil efter 2020. Det målet ska man inte nå med tjockare stålbalkar utan med AI.

I Volvos Connected Cars finns tekniken överallt, och vd Håkan Samuelsson har till och med sagt ”We are not only a car manu­facturer, but also a software companny”.

Fakta

1. Starta i liten skala. Utse en person med ansvar för att titta på transformativ teknik som VR, AI eller AR.

2. Hitta relevanta user cases. Vad ska det användas till? De flesta organisationer har interna operationer eller delar på kundsidan som skulle vara behjälpta av AI. Men kom ihåg att det är svårt att se AI ur ett vanligt investeringsperspektiv. När man säljer in ett AI-projekt hos ledningen är det viktigt att tala om det långsiktiga perspektivet och den transformativa kraft som den nya tekniken har på branschen.

3. För att satsningen ska bli lyckad måste den vara väl förankrad hos ledningen och övriga verksamheten. Kom ihåg att en satsning på ny teknik på sikt kan innebära att affärsmodeller och arbetssätt förändras. Det är något alla måste vara beredda på.

4. Det råder stor brist på vissa funktioner, som dataanalytiker. Det snabbaste och enklaste sättet att hitta kompetens är att ta hjälp av ett annat företag som har den kompetens som krävs.

5. Ta hjälp av konsulter eller råd­givare som ser vilka möjligheter den nya tekniken innebär för just er organisation, och vilka tekniklösningar som skulle vara lämpliga för er.