Det har hunnit gå drygt ett år sedan Anders Jönebratt tillrädde som cio med högprofiluppdraget att stärka it:s förmåga att fungera som en intern strategisk partner.

Karolinska universitetssjukhuset anses vara en av Europas främsta sjukvårdsinsitutioner. Här ingår sjukhusen i både Solna och Huddinge samt utlokaliserade labb. På hela Karolinska jobbar16 000 personer, 2016 omsattes 18 miljarder kronor.

Att it blir allt viktigare är ingen underdrift, nu vill man vässa sig ytterligare och utveckla en it-struktur som stöttar modern sjukvård.

Anders Jönebratts ambition är att stärka upp hela linjen – från infrastruktur och förvaltning till applikationer och projekt.

Visionen är att bidra med bättre stöd för patienter och läkare, exempelvis i form av smidigare workflow i systemen, bättre beslutsstöd till läkarna, lösningar för hemsjukvård till patienterna.

Allt det som händer nu inom AI, IoT, smarta sensorer och robotik ger en föraning om vad framtiden för med sig, konstaterar han. Men för att hänga med måste basen vara på plats – personal, organisation, infrastruktur, applikationer och journalsystem.

Anders Jönebratt
Foto: Peter Holmgren

Anders Jönebratt driver ett omfattande förändringsarbete, där en viktig del handlar om att säkra kompetensbehovet, genom att växla ut konsulter mot anställda (se nästa sida). Dessutom pågår ett antal stora infrastruktursatsningar, uppdelade på flera delprojekt.

Ett av dem går ut på att skapa en gemensam it-struktur för alla sjukhusbyggnader i Solna och Huddinge. Ett annat handlar om att stötta omsvängningen mot patientcentrerad vård.Ett tredje om införandet av ny röntgen.

Läs också: AI ska hjälpa polisen hitta brottslingar på stan

Alla de här projekten är jättespännande, men hetast inom vård-it i Stockholm de närmaste fem till tio åren blir ett helt annat uppdrag – utvecklingen och införandet av de nya journalsystemet som bland annat ska ersätta den nuvarande lösningen Take Care.

– De nya systemen kommer att vara helt annorlunda än journalsystemet i dag. De ska även fungera som kliniskt beslutsstöd för vården, kunna användas av forskare så de kan jobba med bra data, hantera patienterna när de flödar mellan olika vårdenheter och vara ett stöd för patienterna. Det kommer att ställa mycket höga krav, säger Anders Jönebratt.

– Den största utmaningen blir att prioritera rätt förmågor och att få med verksamheterna så att vi bygger det som är viktigast för dem.

Journalsystem landet runt har kriti­serats av vårdpersonal för att vara föråldrade, långt från användarvänliga och öka felriskerna. Hur ska fällorna undvikas?

– Vi har skapat en styrgrupp där vården har en ledande roll, vi har seniora läkare med i ledningen och rätt personer från landstinget. Det finns inget scenario där vi inte lyckas.

Det är första gången Anders Jönebratt, som tidigare var konsult på Accenture, jobbar så nära vårdens kärnverksamhet och han lär sig saker hela tiden – om möjligheter och risker.

Veckan innan vårt möte utsattes världen för utpressningsviruset Wannacry. Bara några timmar efter de första rapporterna om attacken skulle Karolinska migrera hela sin bildhantering, det vill säga röntgen, till en ny plattform. Då var alla på tå.

– Vi klarade det bra, men vi måste ändå vässa vår säkerhet för framtiden.

Vi har förlitat oss i allt för hög grad på konsulter, det upptäckte jag direkt när jag kom hit.

Sedan Anders Jönebratt tillträdde som cio har han genomfört en stor förändring av Karolinskas it-organisation. Han har konsoliderat it-verksamheten och tagit ägarskap för budget- och leveranser för att få överblick.

– Det är en nystart, en helt ny modell. Där vi får och tar ett större ansvar, säger han.

En av de viktigaste frågorna är att göra sig av med beroendet av konsulter.

– Jag vill stärka upp den interna organisationen, så att vi verkligen kan vara en strategisk partner till verksamheten. Vi har förlitat oss i allt för hög grad på konsulter för att driva strategi och ta fram lösningar, det upptäckte jag direkt när jag kom hit. Det är viktigt att vi klarar det med egna resurser, säger Anders Jönebratt som själv har en bakgrund som konsult.

Just nu pågår intensiv rekrytering för att anställa ett 40-tal nya medarbetare, till förvaltningsorganisationen, projekten och en helt ny it-ledningsgrupp. Suget har varit stort. På en enkel annons kom det in flera hundra kvalifi­cerade ansökningar till ledningstjänsterna, berättar Anders Jönebratt förtjust.

Han tror att det stora intresset hänger ihop med att vård-it är ”hett” just nu och ger möjlighet att jobba med ”cool teknik”.

Läs också: Lyxbilar och provrörsbefruktning – alla vapen tillåtna i jakten på it-proffs

– Men en ännu större drivkraft är viljan att ”do good”, den märker jag hos många av dem, de vill göra gott för vården och patienterna. Det är en viktig drivkraft för mig också.

Fyra chefer är precis på väg att skriva kontrakt, de kommer brett från industrin och konsultbolag med tung erfarenhet av it.

Du har själv konsultbakgrund. Vad är skillnaden mot att vara anställd?

– Nu har man ansvar fullt ut och tillgång till alla mötesrum och beslutsforum. Jag gillade konsultyrket också men det här är jätteroligt, särskilt att sitta med i diskussioner med läkare som jobbar patientnära, nästan varje dag.

Hur är det att ha så stort ansvar?

– Som alltid handlar det om att göra sitt bästa. Allt kan inte rättas till med en gång, men varje dag kan man ta steg åt rätt håll.

Är uppdraget som du hade trott?

– Det är lika spännande som jag hade hoppats, och vi har bra arbetsklimat. Jag hade inte räknat med att infrastrukturen skulle vara så problematisk. Men jag har hög ambition, det är enormt intressant att vara med och bygga upp framtidens sjukvård.

Fakta

CIO på Karolinska universitetssjukhuset.

Uppvuxen i Falköping.

Har dubbla examina, från Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg.
Bodde, pluggade och jobbade ett tiotal år i Tyskland och Österrike. Var bland annat vd på ett litet it- och elektronikföretag och konsult på Exportrådet.