Det rör sig ute i världen. Donald Trump i USA och Brexit i Storbritannien leder oss in i en ny tid där spelplanen förändras.

Och det får sina följder även för hur cio:ernas strategier utformas. Det visar den stora cio-studie som rekryteringsföretaget Harvey Nash och revisionsbyrån KPMG genomför varje år.

I årets upplaga svarar 62 procent av de svenska cio:erna att de anpassar sina teknikstrategier efter den politiska och ekonomiska osäkerheten i världen.

– De skär inte i kostnaderna men investerar i enkla och flexibla lösningar. Globalt håller bara 10 procent tillbaka sina investeringar, säger Vermund Nilsen från Harvey Nash.

Tittar man på hur svenska cio: er prioriterar så handlar det framför allt om att de dragit ner på sin långtidsplanering. Det rankar nästan hälften av dem som en av sina tre viktigaste åtgärder. Det ligger en bra bit högre än att just satsa på flexibla plattformar, vilket runt 38 procent av svenskarna svarar, medan det globalt är den viktigaste strategin för att möta osäkerheten ­– 52 procent av cio:erna totalt har pekat ut det.

Läs också: Gartner: Här är 5 saker som utmärker framgångsrika företag

Men investeringarna i it fortsätter och ökar dessutom.

– I år kulminerar det – it-investeringarna globalt ligger på den högsta nivån på åtta år. Trots att hotet om en kommande djup lågkonjunktur hänger över oss så investerar vi i teknik, säger Vermund Nilsen.

I det här landskapet där teknikinvesteringar nu ses som helt nödvändiga för att klara framtiden krävs att cio:erna är duktiga på att navigera genom teknikutvecklingen, konstaterar han.­

– I år kulminerar det – it-investeringarna globalt ligger på den högsta nivån på åtta år.
 

– Det här är en otroligt intressant tid att vara cio – frågan är vad som kommer nu? Bland annat pekar studien på att det dyker upp ett antal andra roller runt cio:n. Verksamhetsarkitekter blir allt mer efterfrågade, totalt sett är det den kompetens det råder mest brist på efter big data enligt undersökningen, de svenska cio:erna pekar rentav ut den som den där de råder mest brist, 39 procent uppger det.

– Det har varit en lite oklar roll men nu är den tillbaka. Och jag tror att den kommer att förändras ytterligare så att den hamnar ännu närmare verksamheten för att bli ännu mer receptiv och snabb på förändring, säger Magnus Sjöström på KPMG.

Även cdo:n, digitaliseringschefen, blir allt vanligare. Ibland som en helt renodlad tjänst, ibland som en del av cio:ns tjänst.Speciellt i Sverige har cdo:n fått ordentligt fäste: 37 procent uppger att det finns en sådan roll eller någon med den arbetsuppgiften mot 25 procent globalt.

Båda dessa roller – verksamhetsarkitekt och cdo – är ingredienser i mixen för att digitalisera företaget. I studien har man tittat närmare på vad som utmärker de företag som är digitala ledare.

Här kan man se att de som lyckas utgår från en stabil och säker infrastruktur. Ovanpå de gör de sedan rejäla investeringar i agil och förändringsdrivande teknik,

– Vi kan se att de investerar tre gånger mer än snittet i molnet, som de inte bara testar lite utan använder som ett sätt att driva digitaliseringen. Och de investerar fyra gånger mer än snittet på automatisering, säger Magnus Sjöström.

Läs också: Digitalisera eller dö – så skapar du en vinnande strategi

Digitala ledare tenderar också att välta mer siloorienterade organisationer.

– På kundsidan har det ju varit extremt populärt att titta på kundresan. Det tror jag kommer också internt så att man tittar på flödet i verksamheten. Och där kommer också kopplingen till verksamhetsarkitekten.

Till sist är innovation nyckelordet för de digitala ledarna.

– Nya produkter och tjänster är prioritet nummer ett och styrelsemötena är fokuserade på digital transformation, säger Magnus Sjöström.