Sedan 2001 har tävlingen Sveriges it-kommun arrangerats av Kvalitetsmässan i samarbete med bland andra Sveriges kommuner och Landsting, Vinnova och It- och telekomföretagen. För att namnet på tävlingen bättre ska spegla urvalskriterierna har man i år valt att döpa om utmärkelsen till Sveriges DigitaliseringsKommun. Men syftet är fortfarande detsamma: att stimulera moderniseringen i kommunerna med hjälp av it genom att lyfta fram goda exempel.

En av de nominerade kommunerna är Lomma som bland annat arbetet mycket mycket med en tjänst som man kallar ”Mina kommunkontakter”.

– Vi har skapat en sida för medborgare där vi samlat en massa olika information och tjänster, berättar kommunens it-chef, berättar kommunens it-chef Patrik Flensburg.

När man loggar in med sitt bank-id på ”Mina kommunkontakter” kan man till exempel få reda på sitt barns vaccinationsprogram och BVC-journal. Skiftar man sedan vy kan man se när man beställt hämtning av avfall, man kan se sin beräknade el- och vattenförbrukning och sina fakturor. Skiftar man vy igen kan man se sina barns skola, hur många timmar man har på förskolan och vad de kostar, om man har specialkost och så vidare. Om man har en bygglovsansökan kan man också gå in och följa den i detalj för att se vad som händer i ärendet.

– En annan sak som är speciell med ”mina kommunkontakter” är att vi har processkartlagt ett antal arbetsuppgifter som synpunktshantering och felanmälan till kommunen. På så sätt kan medborgarna se status på sitt ärende och få återkoppling från kommunen, säger Patrik Flensburg som berättar att ”Mina kommunkontakter” rönt en hel del uppmärksamhet i kommunsverige.

Trots att Lomma är en liten kommun med bara 23 000 invånare har man kommit långt i sitt digitaliseringsarbete.

– Det beror mycket på att vi har väldigt starkt mandat från politiken i Lomma. Både politiker och kommunledning är väldigt engagerade, så är det ju inte i alla kommuner, säger Patrik Flensburg som gärna är ute och berättar om hur man arbetar i Lomma.

– Det känns roligt och viktigt att visa att man inte behöver vara en stor kommun för att göra vettiga saker när det gäller digitalisering.

Det roligaste med it-chefsjobbet i en kommun är utvecklingsdelen och att skapa mervärde för verksamheten och kommunens medborgare tycker Patrik Flensburg. Den största utmaningen är att man jobbar med så många olika system i en kommun.

– Det finns ingen som kan skapa ett jättestort e-tjänstesystem som ska täcka alla kommuners e-tjänster. Utmaningen är att integrera så att medborgarna kan ta del av tjänsterna på ett något sånär enkelt sätt så att man slipper logga in på en massa olika webbplatser eller utföranden på grund av att det är olika leverantörer och it-system.

Varför ska Lomma bli Sveriges Digitaliseringskommun?

– ”Mina kommunkontakter” har blivit väldigt omtalat i kommunsverige och har satt Lomma på kartan. Jag tror att det här intensiva arbetet med att skapa en sammanhållen medborgarkontakt är styrkan i det vi håller på med och det är också det som it i en kommun ska arbeta med.