Att vara ett bryggeri i världsklass – det är svenska familjeföretaget Spendrups ambition och vision, för hela bolaget. För it-avdelningens del innebär det just nu att man satsar på att bli mer proaktiv, innovativ och arbeta närmare kunderna.

– Det handlar både om att ta fram nya tjänster och om att förbättra tjänster som redan finns, säger Mats Anund, som är bolagets CIO sedan februari 2016.

På Spendrups it-avdelning jobbar 27 personer som i princip har hand om all it.

Att utveckla den kommersiella sidan med hjälp av it är prioriterat. Det sker nu i form av ett e-handelsprojekt mot restaurangsidan.

– Vi ska skapa en ny plattform där restauranger, både personal och ägare, kan göra ett antal aktiviteter på sin egen sida – se sina fakturor, avtal och liknande, berättar han.

Den gamla e-handelsplattformen byts mot en molnbaserad, som nu testas. Utöver Office 365 är detta Spendrups första molnbaserade system, men tanken är att gå vidare med fler.

– Nästa system i molnet blir sannolikt vårt crm som implementeras i slutet av året och som ska bli ett fullödigt stöd för säljkåren.

– Vi vill kunna följa mätetal och sälj­aktiviteter. Men också snabbt kunna se sådant som att någon är sjuk och göra det enklare för säljare att spara information om produkter kunden är intresserad av.

På gång är också ett nytt stödsystem för restaurangtekniker, de som åker ut till kunderna och typiskt sett servar deras tappar.

– De arbetar i ett jättegammalt system. Men nu upphandlar vi ett nytt som ska koppla ihop systemtekniker som sitter centralt med dem ute på fältet. På så vis får vi bättre kontroll och uppföljning, och kan arbeta mer proaktivt och bättre med stöd till våra kunder.

Läs också: Smart simulering och uppkopplad betong revolutionerar byggbranschen: "Det fungerar lite som ett dataspel"

Mats Anund har arbetat på flera typer av företag, med olika ägarstruktur, innan han kom till Spendrups. Han tycker att den stora skillnaden med att jobba för ett familjeföretag, jämfört med andra, är långsiktigheten. Den är en stor styrka.

– Inför en investering tänker man inte ett kvartal i taget – snarare två eller fem år! Så det blir lättare att fatta de strategiska besluten.

Att Spendrups är ett familjeägt bolag med över 100 år på nacken genomsyrar hela företagskulturen – och den vill man värna.

– Vi jobbar mycket med vår identitet och våra kärnvärden. Och med att sprida och dela information, så att alla drygt 900 anställda känner att de är en del av Spendrups.

Spendrups har anläggningar på flera håll i landet, huvudkontoret ligger i Vårby utanför Stockholm, anläggningar finns i Grängesberg, Visby och Vårgårda. För att stärka gemenskapen är planen att sätta upp skärmar på kontor och bryggerier, så att alla kan se produktionsdata och ta del av information.

– Det handlar om att knyta ihop banden i bolaget så att alla får en helhetssyn.

Läs också: Experten tipsar: Tänk på det här när du startar AI-projekt

Tänket må vara långsiktigt, men det gör inte bolaget mindre snabbrörligt. Tvärtom är det ofta enklare än på andra ställen att fatta beslut och vara snabb och innovativ.

– I ett familjeföretag, där man jobbar tätt ihop och har en stark team-känsla, går det också snabbt att se effekten av en förändring. Man kan ändra under vägen och se till att organisationen kan hantera förändringarna.

Det är viktigt att utvecklas och medarbetarna uppmuntras att komma med förslag och testa nya saker. För att stärka innovationsförmågan har man också skapat en innovationsgrupp som börjat arbeta nu under våren.

– Vi har samlat ihop ett antal personer från olika delar av verksamheten vars uppgift är att driva innovationen framåt. Vi har inte begränsat det till något speciellt område, vi ska dra igång först så får vi se vart det landar, berättar Mats Anund.

Om initiativet faller väl ut hoppas han att gruppen permanenteras, så att den kan fortsätta undersöka möjligheter inom nya områden, som IoT och machine learning.

– Om vi kan få till det så att våra tappkranar kan kommunicera och skicka information automatiskt kan vi exempelvis jobba mer förebyggande med service. Istället för att restaurangpersonal ringer in en felanmälan kan vi upptäcka problem innan en tappkran går sönder och se till att serva den.

– Utvecklingen går fort och det gäller att hitta guldkornen. Om vi kan jobba med innovation på ett bra sätt kanske vi kan testa 5–6 smålösningar och av dem kanske 2–3 leder vidare. Det är ett bra sätt att jobba!

Vid sidan av gruppen ska varje anställd få möjlighet att utveckla egna idéer på arbetstid.

– Vi kommer att frigöra tid så att varje medarbetare varje vecka kan jobba med egna idéer, antingen individuellt eller i grupp. Tanken är sedan att bra idéer tas vidare till chefer och ledning och så får vi se om vi ska satsa tid och resurser på dem.

Fakta

It-chef på Spendrups sedan 2016.

Utbildning: Ekonomi, statistik, statskunskap och data på Universitetet i Linköping

Det bästa med att vara CIO: Att kunna erbjuda verksam­heten tekniska lösningar som bygger värde i företag och affär

... och det jobbigaste: Ständiga krav på att leverera mer till lägre kostnad

På fritiden: Familjeliv, resor

Läste senast: ”Neuroledarskap” av Katarina Gospic och Stefan Falk